+ Meer informatie

ROOMSE AFGODERIJ

2 minuten leestijd

Nu reeds meer dan honderd jaar bedrijft de Roomse kerk afgoderij met Maria, de moeder van Christus.

In 1850 werd haar onbevlekte ontvangenis als dogma afgekondigd, hetgeen inhoudt dat zij maagdelijk moeder van Christus en maagdelijk echtgenoot van haar man Jozef is geweest. Vervolgens is zij volgens dit dogma gevrijwaard gebleven voor erf-en persoonlijke zonden en bezit dus ook de volheid der genade, voor zover haar waardigheid van moeder Gods dit vereiste. De naam van „Koningin des Hemels" is Maria gegeven.

Zij is ongetwijfeld cle gezegende onder de vrouwen, echter ook zij behoefde een Zaligmaker, omdat zij onrein door zonden was.

Zelf beleed zij clit in Lucas 1, vers 46 en 47:

„Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker".

Bij genoemd dogma is het niet gebleven. De hoogste Roomse geestelijkheid is welbewust op dezelfde weg voortgegaan. Van strikt Bijbelse, is Maria een mythologische figuur geworden.

In 1950 werd officiëel verklaard, clat Maria lichamelijk ten hemel is opgenomen.

Dit dogma was nodig geworden, omdat sinds het Concilie van Trente (1545— 1563) cle Middelaar der mensen vrijwel geheel verwijderd is geworden uit het systeem van - het Roomse geloof.

Maria werd nu door Rome zodanig verhoogd, dat zij bemiddelaarster is geworden tussen het mensdom en de Zoon des Vaders. Ja, zelfs is zij Medeverlosseres genoemd.

In Amerika, altijd het land der onbegrensde mogelijkheden geweest, wordt Maria voor allerlei menselijke doeleinden misbruikt, zoals:

„Moeder van Amerika", „Moeder der Verenigde Naties", „Moeder van het Atoomtijdvak", „Onze Lieve Vrouwe van „Televisie" enz.

Als een handvol mensen deze daden pleegden, clan was er geen behoefte om met nadruk eens op het gevaar van deze valse leer te wijzen, echter volgens officiële gegevens van het Vaticaan, bedraagt liet \ aantal Roomse zielen 375.000.000. Dit is een zeer hoog aantal gezien het totaal aantal protestanten, clat over de gehele wereld 200.000.000 bedraagt, waaronder Luthersen, Anglicanen en diverse kleinere groeperingen. Rest nog te zeggen, dat de ontwikkeling van cle Maria-cultus, cle reeds onoverbrugbare kloof tussen Rome en Reformatie nog zeer veel breder en dieper heeft gemaakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.