+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

Dr.J.J. van Cuilenburg, Christelijke identiteit in de media. 72 blz. Uitg. Wever, Franeker 1986. Prijs f. 9,90.

Hier treft men de teksten aan die uitgesproken zijn op een symposium „Christelijke identiteit en kommunikatie in media, pers en organisatieperiodieken”, dat op 20 november 1986 is gehouden. De directeur van KRO, van NCRV, een redacteur van IKON en de hoofdredacteur van Trouw geven hun visie. Zo ook twee hoogleraren die werkzaam zijn op het gebied van respectievelijk de communicatiewetenschappen (Van Cuilenburg) en van de public relations (Van der Meiden). De laatste laat zich kritisch uit over het als gemeentelid niet gekend zijn in het proces van Samen op weg. Van Cuilenburg liet gedurende twee weken in oktober 1986 televisieprogramma’s onderzoeken onder andere op het punt van de relatie van die programma’s tot de identiteit. EO en VPRO zijn koplopers. De laatste scoorde zelfs nog hoger dan de eerste.

Interessant is te zien hoe de hoofdredacteur van Trouw (voormalig directeur van de IKON) de opzet van zijn krant verdedigt: vernieuwing onder aansluiting bij het verleden. Het is niet onduidelijk op welke van beide termen in zijn betoog de nadruk valt. Onder de titel „Het goede vrijdageffect” beschrijft de directeur van de KRO, hoe de trouwe kijkers bij een eenzijdige zware programmering naar de „concurrent”, het andere net, verdwijnen. Aan de concurrent wordt niet kwalijk genomen wat men eigen omroep wel kwalijk neemt. Wie verstandig doseert, kan ook de eigen kijker tot kritisch nadenken stemmen.

Een bundel die interessant is door de verscheidenheid van opvattingen. De lezer moet zelf de conclusie trekken. Dat is niet eenvoudig, omdat hij vanwege de vele bomen (de verscheidenheid van opvattingen en kritiek) het bos nauwelijks meer ziet. Als zodanig is dit boekje een tamelijk goede afspiegeling van wat in de mediawereld te vinden is.

C. van der Leest, Dienstvaardig. De opdracht van ouderlingen en diakenen. 176 blz. Barneveld 1987.

De auteur, gereformeerd (vrijgemaakt) predikant, heeft reeds enkele praktische, interessante publikaties op zijn naam staan. Dit boek wil praktische hulp bieden aan ouderlingen en diakenen. Op het praktische ligt alle nadruk. Het boek heeft iets weg van een encyclopedie voor ambtsdragers (ouderlingen en diakenen vooral; de predikant komt terloops ter sprake). Ik betreur dat de bijbelse gegevens niet uitgebreid aan de orde komen. Ik heb me erover verbaasd dat de auteur zich beperkt tot alleen vrijgemaakte auteurs (blz. 172). Er is in andere kerken wel het een en ander verschenen, waarmee de auteur zijn winst had kunnen doen. Gezien het praktische karakter vraag ik me af hoe hij de belofte om na de inhoud van de taak van ambtsdragers besproken te hebben, in het tweede deel nog een heel boek kan wijden aan de manier waarop zij dat dienen te doen! Mijn waardering betreft het praktisch karakter, waaraan men de artikelen in kerkelijke bladen als bron herkent. Mijn teleurstelling raakt het feit dat de Schrift niet duidelijk spreekt en ook de opzet niet bepaalt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.