+ Meer informatie

Hogere sterfte in arme buurten R'dam

Conclusie van onderzoek GGD:

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — Rotterdamse 'arme' buurten met een laag levenspeil hebben een hogere sterfte dan buurten met een hoger levenspeil. Dit blijkt uit een onderzoek van de GGD. De twee onderzoekers, J. A. M. van Oers en J. H. M. Teeuwen, adviseren daarom het lokale gezondheidsbeleid vooral op deze armere buurten te richten.

De GGD onderzocht de relatie tussen sterfte en het levenspeil van de buurt, gemeten aan het werkloosheidspercentage, het percentage uitkeringsgerechtigden en het aantal 17en 18-jarigen die onderwijs volgen, in het kader van een reeks doorlopende onderzoeken naar de gezondheid in buurt en wijk.

In het eerste onderzoek bleek dat de gezondheid per buurt nogal verschilt en dat in de oude centrumbuurten de sterftekans groter is dan gemiddeld. Dit tweede onderzoek -waarbij de doodsoorzaken uitgesplitst zijn— toont aan dat de sociaaleconomische status van de buurt van invloed is op de sterftekans.

Mannen hebben in Rotterdam een iets grotere sterftekans dan gemiddeld in Nederland, voor vrouwen ligt dat percentage rond het landelijk gemiddelde. Aan longkanker, de meest voorkomende vorm van kanker, overlijden steeds minder mannen. Vrouwen daarentegen sterven steeds vaker aan longkanker, al komt de ziekte op zich bij vrouwen minder vaak voor dan bij mannen.

Vergeleken met de rest van ons land sterven veel Rotterdamse mannen aan hart- en vaatziekten, evenals vrouwen onder de 65 jaar. Over het geheel is er wel een daling in hart- en vaatziekten. Bij jonge mensen onder de 40 jaar neemt volgens de onder zoekers het aantal zelfdodingen toe. Bij deze groep neemt ook sterfte door geweld of ongeval een grote plaats in.

Aanbeveling

De onderzoekers bevelen in hun rapport onder meer aan het antirookbeleid voort te zetten en te intensiveren, gezien de relatie tussen roken en longkanker/hart- en vaatziekten. Om het aantal ongevallen door alcoholgebruik te beperken adviseren de onderzoekers om naast de landelijke maatregelen ook een aanvullend beleid op gemeentelijk niveau te ontwikkelen.

Om de verschillen in gezondheid tussen de buurten weg te werken moet een wijkgerichte aanpak opgezet worden. Hiertoe zijn al aanzetten gegeven, onder meer door de GGD, in het werken aan een „gezonde stad", een van de aandachtsgebieden van sociale vernieuwing.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.