+ Meer informatie

„MiKeubeleid overheid is niet erg realistisch"

Blankert uit kritiek op opstelling van politici

2 minuten leestijd

TILBURG — Waar het gaat om de „route" die gevolgd dient te worden om de doelen van het milieubeleid te bereiken, blijkt dat de wereld van de poHtiei in strijd is met de realiteit van het ondernemen. Dat zei J. Blankert, voorzitter van het milieubureau van de werkgeversorganisaties VNO en NCW, vanmorgen op een studiedag in Tilburg,

Het conflict tussen politiek en bedrijfsleven op milieugebied komt volgens hem naar voren bij de eenduidigheid van het beleid, het tempo van uitvoering van de plannen en de keuze tussen de middelen. Ondernemingen, aldus Blankert. tevens voorzitter van de werkgeversbond FME, blijken dan vaak niet te kunnen werken met het werkelijkheidsbeeld van de Tweede Kamer.

Geen remedie

Als voorbeeld van onduidelijk, inconsistent beleid noemde Blankert de opstelling van het NMP-Plus. de aanscherping van het Nationaal Milieubeleidsplan, door het nieuwe kabinet. Het NMP-Plus. zo meent hij, betekende een verandering van doelstellingen terwijl nog niet eens met de uitvoering van eerdere plannen was begonnen. Zo'n procedure rond het „deltaplan voor het milieu" is niet goed, aldus Blankert. „Als je een dergelijke operatie met succes wil doorvoeren, moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn wat van wje wordt verwacht en in welke volgorde".

Het tweede „frieticpunt" tussen politiek en ondernemers is volgens hem het tempo van de milieudoelen. Het NMP-Plus spreekt over een trendbreuk. „Ik weet niet goed wai ik daarmee aan moet", aldus Blankert. Het veranderen van produktieprocessen vergt altijd de nodige tijd. Ook moei gelet worden op de economi- PUnloOS sche en internationale „randvoorwaarden".

Een dergelijke ..pragmatische" kijk op de uitvoering van het milieubeleid leidt niet tot wetgeving, meent de FME-voorzitter. De politiek kan besluiten tot wetgeving, maar de kans is volgens hem dan groot „dat de wet niet aansluit op de mogelijkheden die het bedrijfsleven heeft".

Een convenantmodel, waaraan milieuminister Aiders juist niet de voorkeur geeft, past in dat geval beter, meent Blankert. De werkgeversvertegenwoordiger ontkende dat bij convenanten sprake zou zijn van „vrijblijvendheid". Ook wees hij erop dat binnen de Tweede Kamer (bij met name het CDA) niet alle politici het convenant als middel afwijzen.

In het bedrijfsleven is aan „selectieve krimp" in de economische groei niet te ontkomen, meent de medewerker van VMD. In het bedrijfsleven zal volgens hem op sectorniveau „wel degelijk forse pijn" geleden moeten worden. Tegenover deze krimp staat volgens hem groei in anderesectoren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.