+ Meer informatie

België en Zeeland leggen ruzie over WOV bij

Mogelijk geboorde mnnel onder Westerschelde

2 minuten leestijd

MIDDELBURG - De ruzie tussen Zeeland en België over de bouw van de Westerschelde Oever Verbinding (WOV) behoort tot het verleden. De provincie heeft twee werkgroepen gevormd die de bouw gaan begeleiden. Daarin zitten zowel Nederlandse als Belgische vertegenwoordi gers.

Dit antwoordde gedeputeerde ing. J. I. Hennekeij gisteren op vragen van diverse statenfracties. De verkeersgedeputeerde maakte tijdens de statenvergadering duiderijk dat de negatieve reacties van Antwerpen veroorzaakt werden door gebrek aan actuele informatie. ,.De provincie Zeeland streeft naar permanente uitwisseling van gegevens. In januari start het eerste overleg. Ook België wil constructieve gesprekken".

PvdA-statenlid drs. G. L. C. M. de Kok benadrukte dat weliswaar de verhouding met België goed moet zijn. maar ..al te goed is buurmansgek". ..België moet zich beter informeren en Zeeland dient voldoende relevante informatie te verstrekken".

De suggestie dat de bouw van de WOV-brug/tunnel de haven van Antwerpen zes maanden zou blokkeren, noemde Hennekeij. ..tegen de waarheid". ..De belemmeringen voor het mers onder de aandacht te zullen brengen. ..We zijn zelfs bereid voor een kwaliteitsofferte met daarin een geboorde tunnel, extra te betalen".

Ambitieus
scheepvaartverkeer duren hooguit acht maal 34 uur". De bestuurder noemde dit een duidelijke tegemoetkoming richting Antwerpen. De SGP'er M. J. Goud constateerde op dit punt dat de wettelijk vastgelegde vrije scheepvaart op de Westerschelde nog geen onbelemmerde doorgang hoeft te betekenen.

Schadeclaims
P. Roose (RPF/GPV) maakte zich zorgen over eventuele schadeclaims van Antwerpen indien het scheepvaartverkeer voor lange tijd wordt gestremd. Volgens de gedeputeerde is de hoogte van claims afhankelijk van de duur en grootte van de hinder. Ook daarover vindt overleg plaats. Een geboorde tunnel zou dit probleem tot een minimum kunnen beperken. Roose pleitte voor een studie naar deze mogelijkheid. Hennekeij zegde toe deze optie bij de aanne

Provinciale Staten gingen akkoord met het voorstel de aanbesteding bij de aannemers toe te staan. De kosten daarvan worden geraamd op 3,5 miljoen gulden. Dat geld werd door Provinciale Staten ter beschikking gesteld, evenals een bedrag van 1,5 miljoen gulden voor voortzetting van het WOV-project. De aannemers die in aanmerking komen voor de bouw van de brug/tunnel, vijf bedrijven, hebben negen maanden de tijd om bij de provincie een offerte in te dienen. De verwachting is dat de totale (bouw)kosten rond de 1 miljard gulden komen te liggen.

Hoewel de definitieve besluitvorming over dit project pas eind 1992 wordt genomen en afhankelijk is van de gepresenteerde offertes, wordt terugdraaien van het project steeds minder waarschijnlijk. Roose verwoordde gisteren de conlusie van Provinciale Staten. ..Zo ver als we op dit moment zijn. zijn we nog nooit geweest. Nu pas blijkt met welk een ambitieus project we bezig zijn".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.