+ Meer informatie

heroriëntatie beleid

3 minuten leestijd

.^ HAAG - Er Is op welzijnsterrein een herijking en Gezien de samenhang die er bestaat

kansen op de arbeids
erin heroriëntatie van beleid nodig. Daarbij is een intensief samenspel tussen de overheid en de maatschappelijke organisaties van belang. De gedachte dat het maatschappelijk middenveld alleen maar een CDA-thema is, noemde minister D'Ancona van WVC een misvatting.

De minister zei dat gisteren bij de verdediging van haar begroting van welzijn in de Tweede Kamer. Alvorens zij tot het stellen van enkele prioriteiten kwam, betoogde de minister dat het belang van haar departement in de loop der jaren wel is veranderd, maar niet verminderd. Zij toonde zich zeer verheugd dat de Kamer in algemene lijn haar beleid wil steunen, waaronder de aandacht voor de "achterstandsproblematiek" en de daaruit voortvloeiende problemen van "nieuwe armoede".

Ook constateerde de minister dat er politieke overeenstemming bestaat over de taak van de overheid om mensen te mobiliseren en te activeren. Daarbij moeten mensen tevens worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. De minister merkte verder op dat de overheid en de samenleving te Iaat de „sociale aspecten" heeft onderkend als een aparte factor naast het economische. De gevolgen daarvan kunnen fnuikend zijn voor de integratie van mensen in de samenleving.

Samenhang

Minister D'Ancona benadrukte dat de overheid terughoudend moet zijn als er morele zaken aan de orde zijn. Wel is er daarbij volgens haar een duidelijk verschil tussen de zaken van welzijn en de medisch-ethische zaken. Hierbij wees de minister op het grote belang van het publieke debat. In een dergelijk debat kan de overheid via de indirecte weg van de overtuiging werken aan datgene wat rechtvaardig wordt geacht.

De minister nam een amendement van CDA-woordvoerder mevrouw Doelman over om extra geld uit te trekken voor de dak- en thuislozen. Voor deze problematiek is 1,5 miljoen gulden ter beschikking gesteld. tuss markt en de gezondheid, merkte D'Ancona op dat er een grote groep structureel uit de boot dreigt te vallen. Ook is in het verleden te veel alleen naar de financiële kant van de uitkeringen gekeken. Het gevolg is dat er een permanente afhankelijkheid ontstaat. Dat proces van „verafhankelijking" moet worden gestopt, aldus de minister.

Tijdbom

De werkloosheid onder de etnische minderheden omschreef de welzijnsminister als „leven op een tijdbom". De discussie daarover moet niet langer alleen gevoerd worden in de zin van sanctiebeleid, maar moet in het veel bredere kader worden geplaatst van rechten en plichten. De overheid moet daarbij vooral werken aan het scheppen van goede voorwaarden en het maken van afspraken en convenanten met het bedrijfsleven.

De minister zegde de Kamer ook toe dat de positie van de vrijwilligers wat de financiële aspecten betreft nog eens onder de loep zal worden genomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.