+ Meer informatie

Wij zijn bevoorrecht, waar brengt het ons?

5 minuten leestijd

In deze aflevering neem ik de vrijmoedigheid om namens de lezers de Raad van bestuur en ook de redactie van Terdege van harte geluk te wensen met het koperen jubileum van ons familieblad Terdege, en hun ook voor de toekomst Gods zegen toe te wensen. Met vreugde denk ik terug aan het cadeau waarop wij als Terdegefamihe getrakteerd werden: vier schitterende concerten, waarvoor het St. John's College Choir uit Cambridge was uitgenodigd. Zelf heb ik de avond in Kampen meegemaakt en keerde met vrouw, dochters en een vriendin voldaan naar huis terug. Het was fantastisch. De inhoud van de gezongen liederen had ons heel wat te zeggen en de stemmen van de jongens waren van een ongekende zuiverheid. Gelukkig konden indrukken van deze avond ook meegenomen worden op een cd. We hopen er nog geregeld van te genieten.

Dankbaarheid
Maar nu de "jubilaris". Ik heb er behoefte aan mijn dankbaarheid uit te spreken jegens de Heere dat wij in Nederland nog zo bevoorrecht zijn. We kunnen klagen over de tijd en over de ontwikkelingen, maar ondertussen is ons nog zoveel gelaten en wordt ons nog zoveel geschonken! Te midden van alles mogen wij onze eigen krant hebben, onze eigen scholen, onze vrijheid van religie en ook ons eigen familieblad. In vergelijking met vele andere landen zijn wij bijzonder bevoorrecht. Waarderen wij dat nog wel, of vinden wij het allemaal gewoon? Zijn wij verwonderd of hebben wij een luxe-probleem en permitteren wij het ons om haren te kloven? Ik wil tegen de jubilaris zeggen: Ik ben dankbaar dat u voor ons gespaard bent en wij wensen u onder Gods zegen nog vele jaren toe tot Zijn eer en tot zegen van de grote lezersfamilie.

Groei
Als wij terugblikken dan kunnen wij heel dankbaar zijn voor de ontwikkeling die ons blad heeft doorgemaakt. Hiermee bedoel ik niet dat het in het begin allemaal niet zo denderend was en dat het er nu op begint te lijken. Nee, van meetaf aan was ik blij met hetgeen via de brievenbus het gezin binnenkwam. Maar de opgedane ervaring en de economische groei zijn in de loop van de jaren steeds weer in dienst gesteld van de inhoudelijke groei.

Inspiratie
Het is ook best een zegen dat er steeds weer inspiratie ontvangen mag worden om de nodige variatie aan te brengen in de onderwerpen. Ik heb er respect voor dat ook gevoelige onderwerpen zodanig worden aangepakt dat enerzijds voorzichtig rekening gehouden wordt met de diversiteit binnen de gereformeerde gezindte en dat er anderzijds toch gestreefd wordt naar een eerlijke en veelzijdige behandeling van de onderwerpen. Een hele kunst en tegelijk ook een hele gunst om dat te mogen doen en volhouden.

Familieband
Terdege is echter niet alleen maar een familieblad. Terdege is ook uit op een familieband. Dat deze band meer is dan woorden, mag gelukkig geregeld blijken. Met dankbaarheid denk ik terug aan de laatste bijdrage van broeder Dankers in Beurtelings. Hartverwarmend! Recht toe, recht aan uit zijn hart. In de Oud Gereformeerde gemeente in Den Helder en thuis bidden voor de hervormden! En zomaar ongekunsteld de Gereformeerde Gemeenten in Nederland meenemen en ook danken voor het herstel van ds. J. H. Velema. Kostelijk!

Bijbelse opdracht
Dat is een stukje oecumene waar de Heere Jezus voor gebeden heeft. Een oecumene die een bijbelse opdracht is. Een oecumene die begeerd wordt door kinderen van God als zij op hun plek zijn. Broeder Dankers kennende, weet ik dat dit niet iets is van de laatste jaren. Integendeel, deze bijbelse ruimhartigheid is hem geschonken en is tot zegen geweest van zijn eigen persoonlijk geestelijk leven. Als het goed is, is Gods kind ruim voor een ander en nauw voor zichzelf In die gestalte wordt ook de meeste zegen ontvangen.

Onderdanig
Deze samenbindende functie mag ook ons familieblad hebben. Een hele verantwoordelijkheid voor allen die de zorg voor dit blad op de handen gelegd is, om daar zuinig mee om te gaan. Een hele verantwoordelijkheid voor allen die van de familie deel uitmaken. Als je alleen op de wereld staat, kun je eigenzinnig zijn. Binnen een familie en binnen een gemeente geldt het apostolisch bevel: weest elkaar onderdanig in de vreze Gods. Zoek niet datgene wat van jezelf is, maar juist datgene wat van en voor de ander is.

Psalmzangdagen
Een neveneffect van de Terdegeconcerten bij het vijfjarig bestaan in 1988 is de Psalmzangdag geweest. Het trof Peter Eilander en mij tijdens die jubileumconcerten dat het zo heerlijk was om met mensen uit allerlei kerken massaal psalmen te zingen. En zo werd het idee geboren dat vaker te doen. Ondertussen werd de achtste psalmzangdag gehouden!

Gezegend
Dit alles overziende kunnen wij alleen maar zeggen: wij zijn in Holland nog rijk gezegend! Maar dat stelt ons tegelijk de vraag of deze goedertierenheden van de Heere ons tot bekering geleid hebben. Wij kunnen met de Joden in Romeinen 2 pochen op al onze voorrechten, maar als deze ons niet tot bekering geleid hebben, liggen wij onder dezelfde toorn van God als de heidenwereld (Rom.1:18-32). En zo eindig ik met een vraag aan ieder "familielid" afzonderlijk: weet u/jij dat Gods goedheid u/jou tot bekering geleid heeft? Een vraag om terdege rekening mee te houden!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.