+ Meer informatie

„Schipholbesluit van kabinet is mistig"

Kritiek gedeputeerde op discussie over vijfde baan

3 minuten leestijd

HAARLEM - „De besluitvorming van liet kabinet over de vijfde Schipholbaan is mistig". Deze kritiek uitte de Noordhollandse milieugedeputeerde G. de Boer (PvdA) gisterochtend tydens een commissievergadering. Hy zei te verwachten dat vandaag opnieuw in het kabinet over de vijfde baan gesproken zal worden.

Tijdens dè bijeenkomst van leden van de commissie ruimtelijke ordening en milieu werd duidelijk dat er een vrij brede politieke steun bestaat voor het standpunt van Gedeputeerde Staten. Zij willen vasthouden aan zware geluidsoverlast voor maximaal 10.000 woningen in de omgeving van de luchthaven tot 2010. In het conflict met het Rijk, dat ruim baan wil geven aan een verdere groei van Schiphol, zal tot het uiterste worden gegaan. Bij circa 40 miljoen passagiersbewegingen per jaar zullen minstens 12.600 huizen met zware geluidsoverlast te maken krijgen.

De provinciale politiek is verdeeld over de keuze voor een parallelle vijfde baan. Binnen de stuurgroep, die de zaak heeft voorbereid, hebben GS ingestemd met een baan evenwijdig aan de huidige Zwanenburgbaan. D66, GroenLinks en de RPF/GPV/SGPfractie vonden dat ze onvoldoende geïnformeerd waren over de gevolgen van een gedraaide baan, een mogelijkheid die eveneens binen de stuurgroep is bekeken.

Ook de VVD en de PvdA hadden twijfels bij de keus voor een parallelle baan, die weliswaar voor iets minder woningen geluidoverlast zou veroorzaken, maar veel meer ruimte in beslag neemt. Een parallelle baan maakt bovendien een verdere groei van de luchthaven in de vorm van satellietontwikkeling beter mogelijk. Bij de advisering gaven PvdA en VVD GS echter het voordeel van de twijfel.

Uit de kranten

Vrijwel alle aanwezigen ergerden zich aan het gebrek aan informatie. „Iedere dag lezen we nieuwe verhalen in de kranten. Ook het kabinetsbesluit kwam op die wijze tot ons", aldus D66'er J. P. van der Hiele, die vond dat de provincie niet voldoende serieus wordt genomen.

Met uitzondering van het CDA achtten de politieke partijen het onjuist dat de gevolgen van de integrale milieu-effect-rapportage niet bekend waren op een moment dat een principe-besluit over de vijfde baan genomen werd. Het milieurapport wordt in augustus verwacht.

De verklaring van gedeputeerde De Boer dat daarop niet gewacht kon worden in verband met de op I november te starten Planologische Kernbeslissing, kon het gevoel van onvrede niet wegnemen. „De ben echt niet zover dat ik enthousiast ben en vraag me af of er wel sprake is van een echte keus", aldus mr. T. Stelpstra (RPF/GPV/SGP).

Salami-tactiek

E. J. Theunisz, vertegenwoordiger van de eenmansfractie van de Groenen, ging zover dat hij geen advies gaf. „De ben tegen iedere groei van Schiphol". Hij betitelde de gang van zaken als een „schijngevecht", waarbij door het Rijk en luchthaven „een salami-tactiek wordt toegepast om verdere uitbreiding mogelijk te blijven maken".

Een ruime meerderheid van de commissie stemde in met het besluit van GS om de vrijwaringszone voor woningbouw rond de luchthaven aan extra scherpe regels te binden. Zo wordt voor nieuwe bouwlocaties uitgegaan van een begrenzing door 30 Ke (kosteneenheden, een berekening van de lawaaioverlast) in plaats van de officiële 35 Ke.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.