+ Meer informatie

Gedoogstatus voor vluchteling

Afgewezen asielzoekers ondergebracht in kazernes

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Vluchtelingen uit een onrustig en onveilig land die.niet aan de criteria voldoen om in Nederland politiek asiel te krijgen, worden voortaan gedoogd. Deze mensen krijgen een voorlopige verblijfsvergunning, die kan worden ingetrokken als de situatie in het land van herkomst verbetert.

Een vreemdeling kan maximaal drie en een half jaar in ons land verblijven met zo'n voorlopige vergunning. Daarna krijgt hij toch een permanente verblijfsvergunning.

Premier Lubbers deelde gisteren na afloop van de ministerraad mee dat de tijdelijke verblijfsvergunning wordt verleend enkele maanden nadat de asielaanvraag is ingediend. Asielzoekers met een gedoogstatus zullen worden ondergebracht in leegkomende kazernes. De minister-president schat dat dit jaar, met inbegrip van lopende aanvragen, ruwweg 10.000 voorlopige verblijfsvergunningen worden afgegeven. Jaarlijks vragen 20.000 mensen politiek asiel aan in ons land.

Dilemma

Het ministerie van sociale zaken buigt zich over de vraag wat de gedoogden in ons land wel en niet mogen doen. Premier Lubbers heeft uitgelegd dat het daarbij gaat om het dilemma dat je mensen tegen hoge kosten snel cursussen kunt laten volgen om hen voor te bereiden op een plaats in de Nederlandse samenleving. „Maar dan is het jammer als ze na anderhalf jaar bij voorbeeld toch weg moeten", aldus Lubbers.

Aan de andere kant wil het kabinet de vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning ook niet helemaal niets laten doen. „Dat is een ongewenste situatie. In de eerste plaats is dat niet goed voor de betrokkenen. Daarnaast is het wel zinvol om de mensen voor te bereiden op een plaats in de Nederlandse samenleving als na drie en een half jaar blijkt dat deze mensen toch mogen blijven", zo legde hij uit. Een oplossing voor dit probleem heeft het kabinet nog niet gevonden.

Financieel

Met betrekking tot de financiële kant van de zaak blijven de verschillende departementen specifieke kosten voor onderwijs en huisvesting voor eigen rekening nemen. Van de bijkomende kosten die gedeclareerd worden bij het ministerie van ontwikkelingssamenwerking moet 10 procent door de indiender van de declaratie zelf worden betaald. Het kabinet hoopt de kosten van de asielproblematiek verder te drukken door de vluchtelingen na uiterlijk drie en een half jaar aan het asielzoekerscircuit te onttrekken.

Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking hoeft niet méér bij te dragen dan het al eerder afgesproken' plafond van 420 miljoen gulden. Het gaat daarbij om gemaakte kosten voor mensen uit de Derde Wereld. Ruim 75 procent van alle asielzoekers is afkomstig uit ontwikkelingslanden. De departementen draaien samen op voor de kosten voor asielzoekers uit andere dan ontwikkelingslanden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.