+ Meer informatie

Oude Testament primaire bron van vele grote leerstukken

Professor D. MacLeod op Leicesterconferentie

5 minuten leestijd

LEICESTER — In Leicester is deze week de jaarlijkse predikantenconferentie gehouden. Ruim tweehonderd predikanten waren vanaf maandagmiddag tot en met donderdagmiddag bijeen in de Knighton Road Evangelical Church en College Hall. De conferentie werd gehouden onder leiding van de predikanten E. H. Murray en J. E. Marchal. Onder de 240 predikanten waren er 18 uit Nederland aanwezig.

Er waren verscljillende sprekers. De hoofdspreker was professor D. MacLeod. Maandagavond sprak hij over ,,Preken uit het Oude Testament". Hij zette de volgende fundamentele beginselen uiteen:

1. De inspiratie en het absolute Goddelijke gezag van het Oude Testament.

2. De eenheid van het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

3. Moet men het Oude Testament altijd verklaren in het licht van het Nieuwe Testament?

4./We moeten het licht van Christus laten vallen op de duistere Oudtestamentische gedeelten.

5. Wij moeten onderscheid maken tussen wat het Oude Testament vermeldt en wat het aanbeveelt.

6. Om effectief uit het Oude Testament te preken moeten we een duidelijke kijk hebben op de aard van de Oudtestamentische profetie. Profetie is niet slechts voorspelling, maar het woord van de Koning doorgeven, verkondigen en het geheim van Gods boodschap.

7. Het Oude Testament is de primaire bron van vele grote leerstukken. Zoals de deugden Gods, de Bijbelse kijk op de schepping, antropologie en het bevindelijke leven in de vreze des Heeren.

Geen Licht
Dinsdagavond sprak professor McLeod over: het punt van contact met de onwedergeborene in de prediking.

Hij tekende de mens van nature als iemand die geen licht van het Oude Testament en geen licht van het Nieuwe Testament kent, maar wel als . iemand die omgeven is van Goddelijke openbaring, zoals de apostel Paulus dat tekent in Romeinen 1 vanaf vers 13.

Professor MacLeod onderstreepte dat de kennis die de mens, ook de onwedergeboren mens, van God heeft, geen immanente kennis is, maar van Goddelijke oorsprong. Dat brengt ook juist verantwoordelijkheid mee. Professor MacLeod tekende dat God deze openbaring van Zichzelf geeft in de dingen die Hij gemaakt heeft en ook door het proces van de voorzienigheid. De inhoud van deze openbaring is de onthulling van onzichtbare dingen van God, bijvoorbeeld de macht van God, de goedheid van God, de wijsheid van God, de wet van God, de toorn van God en Zijn eeuwige Godheid.

Waarheid
Professor MacLeod stelde de vraag: wat doet de mens met deze duidelijke openbaring van God? Als antwoord wees hij op vers 18 van Romeinen 1. „Hij houdt het in ongerechtigheid ten onder". Je kunt de immoraliteit dus niet zien als onwetendheid. Nee, de mens houdt de waarheid ten onder. De mens verdraait de waarheid. De hoogleraar argumenteerde dat de godsdienst van de mens z'n grootste misdaad is. Er is ook geen gemeenschappelijke basis met de Moslims.

Zij, en mensen met allerlei andere godsdiensten zijn vandaag de Baäls. Er is een brede kloof tussen godsdiensten en Jehova Jezus. De onwedergeboren mens is zonder verontschuldiging. Zijn schuld is niet de schuld van onwetendheid maar van het ten onder houden van de waarheid Gods. Onze boodschap aan de mensen buiten God en buiten Christus, aldus professor MacLeod, moet ook dus dit zijn, dat we zeggen u weet veel meer van de waarheid, dan dat u die waarheid doet. Professor MacLeod ging echter een stap verder en wees op het onvoldoende van deze openbaring. Het is onvoldoende om de mens tot de kennis van Gods genade te brengen. God moet z'n ogen openen door Zijn woord en zijn, hart vernieuwen door Zijn Geest, zodat hij leert roepen om genade in Christus Jezus.

Woensdagavond sprak ds. E. Murray naar aanleiding van het overlijden van de bekende ds. D. M. Loyd Jones op de leeftijd van 81 jaar, op 1 maart jl. Vanuit regelmatig contact met ds. Loyd Jones de laatste maanden van zijn leven, sprak ds. Murray over ds. Loyd Jones' voorbereiding op het sterven. Lucas 10 vers 20 stond centraal. Ds. Loyd Jones zei: als wij leven op wat wij doen is er iets verkeerd.

Ik verblijd mij veel meer dat mijn Naam geschreven is in de Hemel. De laatste tijd sprak ds. Loyd Jones ook veel over de dood. Niet als afscheid nemen, maar als het ontmoeten van de Heere. En dan niet als een idee, maar als werkelijkheid. Tot op de laatste dag van zijn leven bleef ds. Loyd Jones het Woord van God lezen. Hij las de Bijbel één keer per jaar helemaal door. Op de laatste dag van zijn leven was 1 Corinthe 15 aan de beurt. Heel toepasselijk. Dit gedeelte heeft hij gelezen.

Vooral aan het einde van zijn leven sprak ds. Loyd Jones vaak over de ernst van het sterven. Wat een ernstige zaak is het, zei hij om te sterven. Ernstiger dan ik ooit heb kunnen zeggen. Als we sterven komen we alleen voor God te staan en moeten we rekenschap afleggen. We behoorden veel dieper besef te hebben van de ernst van de dood, maar dan in de zin van verwachting. Ik ben een arme zondaar, door genade zalig geworden, ik ga naar Jezus.

De conferentie werd donderdagmiddag besloten met een preek over Jesaja 40 vers 27, door professor MacLeod. De preek ging over de vraag van God waarom zegt gij dan o Jacob! en spreekt, o Israël! mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? In de preek beklemtoonde prof. MacLeod heel sterk dat we in deze vraag onder andere zien de suggestie dat we de meest elementaire feiten van de Goddelijke openbaring vaak vergeten zijn.

Het grote probleem is vaak dat wij de leerstukken waarin we onderwezen zijn en die wij verkondigen, niet toepassen aan onze harten. Bijvoorbeeld de rechtvaardiging door het geloof. Je kunt het verkondigen, het verdedigen maar leeft het ook in je hart als predikant. We vergeten vaak dat Christus ons oneindig liefheeft en dat we aan hem verbonden zijn en dat alle dingen moeten medewerken ten goede van degenen die God liefhebben — ook het lijden, ook de nederlagen, ook verkeerde beslissingen in ons leven — door Christus Jezus, ja alles.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.