+ Meer informatie

Mengelmoes

2 minuten leestijd

Het is de vraag of de Nederlandse levensstijl bestaat. De Nederlandse samenleving is pluriform en bestaat daarom uit een mengelmoes van levensstijlen. Verbrugh gaat hier te veel uit van de stereotiepe Nederlander. Hij kleurt die stereotiepe Nederlander gereformeerd in. Dat stemt niet overeen met de werkelijkheid. Verbrugh komt al wat dichter bij die werkelijkheid als hij de Friese levensstijl van de Vlaamse onderscheidt. Maar het kan nog veel nauwkeuriger. Want een Zeeuwse christen kan zich meer verbonden weten met een christen in Malawi dan met een liberale streekgenoot. Verschillen in cultuur en stijl vallen dan helemaal weg. En waarin verschilt de levensstijl van een Rotterdamse alco

Opmerkelijk is het pleidooi van de auteur voor een nauwere samenwerking tussen Nederland en België. Hoewel dr. Verbrugh een duidelijk verschil in levensstijl signaleert tussen beide landen, biedt de taaiovereenkomst met Vlaanderen voor hem toch voldoende aankno)ingspunten voor intensieve samenwerking binnen de Taalunie. Dit pleidooi past bij zijn opvatting, dat een versterkte positie van de Nederlandse taal conserverend werkt ten aanzien van de levensstijl. Hier schat hij het belang van de taal toch te hoog in. De taal is niet meer en niet minder dan een medium waarlangs een gedachtengoed wordt doorgegeven.

Wie te krampachtig vasthoudt aan het bestaan van een Nederlandse levensstijl, loopt het gevaar in een variant op de ras-, bloed- en bodemtheorie te vervallen. Verbrugh enigszins kennende, zeg ik dat dit nooit zijn bedoeling kan zijn. Daarvoor weet hij zich te zeer verbonden met het denken en spreken van Johannes Calvijn, die zich in zijn werken toch meer als Hemelburger èn Europeaan heeft ontpopt dan als nationalist. N.a.v. "Nederlandse levensstijl en taal in het verenigende Europa", door dr. A. J. Verbrugh; uitg. De Vuurbaak, Barneveld, 1991; 164 blz.; prijs 17,50 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.