+ Meer informatie

VAM in Wijster opent composteerfabrieken

„Stankoverlast is straks geheel verdwenen"

3 minuten leestijd

WIJSTER - Minister Alders van VROM en de Drentse milieugedeputeerde mevrouw M. M. Kool hebben gisteren bij de NV Vuilafvoer Maatschappij (\AM) in Wijster de eerste twee gesloten composteerfabrieken (GECO's) in gebruik gesteld. Met de installaties wordt aan de bron gescheiden groente-, fruit- en tuinafval verwerkt tot compost. Begin volgend jaar zal de VAM vijf van dergelijke fabrieken in gebruik hebben. Met het project is in totaal 90 miljoen gulden gemoeid.

Minister Alders, mevrouw Kool en VAM-directeur J. W. van der Steen werden met paard en schillenwagen een van de nieuwe hallen binnengereden. De schillenwagen, die gevuld was met gft-afval en compost, werd vervolgens leeg gegooid. De openingshandeling symboliseerde het composteerproces.

Tot nu toe composteerde de VAM in de open lucht. Vorig jaar bedroeg de totale aanvoer van gft-afval bijna 500.000 ton. Dat was 200.000 ton meer dan de vergunning toeliet. Verwerkingsmogelijkheden elders in het land bleken niet aanwezig. Daarom verleende het Drentse provinciebestuur een gedoogbeschikking. Het composteren in de open lucht veroorzaakte een onaanvaardbare geuroverlast voor de omgeving. Als de VAM straks alleen nog in gesloten composteerfabrieken gft-afval verwerkt, zal dit probleem definitief opgelost zijn, aldus VAM-directeur J. W. van der Steen.

De vijf hallen kunnen elk 60.000 ton gft-afval per jaar composteren. De VAM heeft inmiddels voor de totale verwerkingscapaciteit van 300.000 ton voldoende contracten afgesloten met onder meer gemeentebesturen. Uit proeven blijkt dat met eenvoudige aanpassingen de capaciteit per hal opgevoerd kan worden tot 80.000 ton.

Stijging

De VAM is ook betrokken bij de bouw van nog zeven composteerfa-' brieken elders in het land. De totale verwerkingscapaciteit zal dan 980.000 ton per jaar bedragen. Dat is 270.000 ton meer dan verwacht. Deze ontwikkeling houdt in dat andere geplande composteerfabrieken niet gebouwd hoeven te worden. Dat levert een besparing op van 94 miljoen gulden. De burger hoeft daarom binnenkort minder te betalen voor de verwerking van het afval.

Conviro BV, een dochteronderneming van de VAM, heeft deze week een overeenkomst gesloten met de landbouwcoöperatie Cebeco Ruwvoerders BV (een werkmaatschappij van Cebeco Handelsraad) voor de afzet van 150.000 ton gft-compost in de landbouw. De VAM verwacht in de toekomst een stijging van de afzet tot 450.000 ton per jaar. Daarnaast probeert Conviro ook in andere marktsectoren gft-compost af te zetten.

Minister Alders memoreerde in zijn toespraak de snelle ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking. Hij vond dat de Nederlandse burgers „zeer positief' meewerkten aan het beleid van gescheiden inzameling. Wel hekelde hij het „tweesporenbeleid" van sommige gemeenten. „Soms zet de ene wethouder zich enthousiast in voor gescheiden inzameling van gftafval, terwijl zijn collega het nut van hergebruik als compost niet inziet. Dat mag èn kan natuurlijk niet".

„Van harte"

Mevrouw Kool benadrukte dat het provinciebestuur samen met het bedrijfsleven wil werken aan „high-techoplossingen" voor de afvalproblemen. „We zullen ons meer moeten gaan bezighouden met preventie en hergebruik. We hebben al een deel van de kennis, een hogeschool waar we kennis kunnen ontwikkelen, een grote afvalverwerker en een overheid die ervaring heeft met afvalbeleid en afvalpolitiek". Mevrouw Kool steunde „van harte" het educatieproject dat de VAM gaat ontwikkelen om de burgers duidelijker te maken wat er met hun afval gebeurt.

De Tweede Kamer, uitgezonderd de VVD, blijft overigens achter de eis staan dat gemeenten met ingang van 1 januari 1994 gft-afval gescheiden moeten inzamelen. Wellicht valt er aan het eind van het jaar nog te praten over het verschuiven van die datum, maar voorlopig „moet er druk op de ketel blijven" om gemeenten die nog dwars liggen over de streep te trekken. Dat bleek gisteren uit overleg van de vaste kamercommissie voor milieubeheer met minister Alders.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.