+ Meer informatie

DE REDACTIE ONTVING

4 minuten leestijd

Van Boekencentrum Den Haag:

Postille 1990 - 1991 (jaargang 42). f 46,90.

G.H. Cohen Stuart (red.), Een bevrijdend woord uit Jeruzalem? f 19,90.

M. van Campen, Aangaande mij en mijn huis. f 15,90.

Van Buijten & Schipperheijn, Amsterdam:

Reageerbuisbevruchting, deel I in de Lindeboomreeks voor kritische bezinning op medisch-ethisch gebied, f 24,50. De grenzen bereikt? Ethische vragen bij de financiële begrenzing van de gezondheidszorg; congresbundel symposium prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en de wetenschappelijke instituten van CDA, GPV, RPF en SGP, in de Lindeboomreeks.

M.R. van den Berg, De Tweede brief aan de Korinthiërs. f 21.90.

Van Groen, Leiden:

H.J. Hegger, De kinderdoop….. een spreken van God. f 19,50.

G. Schaap, R. Seldenrijk, Tering naar de nering, een christelijke handreiking rond financiële problemen. Serie Praktisch & Pastoraal, f 18,50.

R.H. Matzken, A. Nijburg, V.l. Kerkhof, Het occulte is dichtbij, Invloeden op het spelende, lezende en kijkende kind, ingeleid door drs. I.A. Kole. f 24,95.

A. Bac e.a., Thuiszorg, f 18,50.

Van Kok, Kampen:

J.H. Velema, Veelvuldig vragen naar de weg, deel 5. f 19,90.

A.G. Knevel (red.).Verkenningen in Jesaja.

A.G. Knevel (red.), Hemel en hel. f 17,90.

J.H. Velema, Dagelijks. Meditaties, f 17,90.

J. Hendriks, Een vitale, aantrekkelijke gemeente. Model en methode van gemeenteopbouw, f 39,50.

J. Verburg, Wat wil dit alles zeggen? De charismatische beweging in theologie en kerkelijk leven, f 22,50.

W.H. Velema, Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit, f 29,50.

P.J. Stamge, Mystiek geloof. Tauler, Luther, Kohlbrugge. f 13,90.

M.A. van den Berg, Niet het zwaard, maar het Woord. Luther en Müntzer in de Boerenoorlog van 1525. f 21,50.

J. Coccejus, De leer van het verbond. f 97,50.

J.S. Reedijk en Laura Reedijk-Boerma, Over dementie, f 16,50.

F.G. Immink, Jezus Christus, Profeet, Priester, Koning. f 21,50.

A. Vos, Het is de Heer. f 25,-.

ZWO Vandaar evangelie in westen, f 22,50.

J.L. Koole, Jesaja II1 en II2, in de serie Commentaar op het Oude Testament, resp. f 102,- en f 85,-.

H. Jagersma (eindred), Job. Studies over en rondom een bijbelboek, f 16,90.

J.T. Bakker, Gezongen evangelie, f 14.90.

A. Kuyper, Het sociale vraagstuk en de christelijke religie. Ingeleid door H.E.S. Woldring. f 16,50.

Jaarboek van de geschiedenis der Geref. Kerken, deel 4. f 35,-.

L. van Driel. De gereformeerde gezindte tussen verlichting en godsverduistering, f 18,90.

T. Brienen, Leren in Jodendom en Christendom, f 16.90.

A.N. Hendriks, Tot alle rijkdom van een volledig inzicht, f 26,50.

P.S. Schelling, Paranormale verschijnselen, f 24,50.

O. Noordmans. Verzameld werk, deel 7. Intekenprijs f 92,-.

H. Kung, Godsdienst op een keerpunt, f 32.50.

C. Sanders, Geloof, zin en onzin, f 29,50.

Van de Marnix van St. Aldegonde Stichting, Wetenschappelijk Studiecentrum RPF (postbus 302, 8070 AH Nunspeet):

A. Rouvoet, Reformatorische staatsvisie. De RPF en het ambt van de overheid. Discussienota.

Van Oosterbaan & Le Cointre, Goes:

E.A. de Boer, Neem uw kruis op en volg Mij! f 22,50.

M.J.C. Blok, Je staat er niet alleen voor (PP nr. 14). f 11,50. (paperback).

Van De Vuurbaak, Barneveld:

Boeken Vrienden. Jubileumbundel Vijfentwintig jaar Uitgeverij De Vuurbaak, Bijzondere bundel columns, f 9,50.

P.R. Meinders e.a.. Ex-cellentie, Interviews met ex-ministers, f 15,90.

J.J, Dronkers. Gemeenschap der heiligen (Scala-reeks), f 14.75.

K. van den Geest, De Heilige Geest (Scala-reeks), f 14,75.

H.J. Boiten, Acta Actueel, Besluiten van de Gen, Synode met toelichting, f 19,75.

C.G. Bos e.a., Nieuwe Nederlandse kerkgeschiedenis 1. f 19,75.

G. van Rongen, Met al de heiligen - Liturgie in hemel en op aarde. III, De gereformeerde liturgie, f 27,50.

Sietsche Gerkema. Het lied van Willibrord (Jeugdboek), f 14,90.

Peter de Vries, Henk is mijn vriend (Jeugdboek), f 12,90.

Van Vijlbrief, Haarlem:

A.N. Hendriks. Die alles in allen volmaakt- Bundel praktisch-theologische opstellen. AcaMedia Haarlem, f 24,50.

J.J.C. Dee, Eenzaamheid en gemeenschap. Proza en poëzie van K. Schilder uit zijn studentenjaren, f 25,-.

Van Stichting Windesheim 600+ (p/a Jacob Catsstraat 25, 8023 AE Zwolle):

Kerk en Verlichting, f 18,50 (excl. verzendkosten).

Van Van Wijnen, Franeker:

A.G. Luiks, Gids naar het eeuwige leven. Deel 1 (Oude Testament), Deel 2 (Nieuwe Testament). Samen f 65,-.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.