+ Meer informatie

Verbieden Volksunie 3

Resultaat onderzoek studenten

2 minuten leestijd

UTRECHT — Het is een bedenkelijke zaak, dat de Ne-f derlandse overheid de Nederlandse Volksunie van Gllni-| merveen nog steeds niet heeft verboden. Ze heeft er de mld-| delen voor en ze Is er zelfs toe verplicht op grond van het ver^ drag van New York Inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie dat Nederland in 1966 mede heeft ondertekend.

Dit stellen drie studenten culturele antropologie die de afgelopen twee jaar aan de Rijksuniversiteit in Utrecht onderzoek hebben gedaan naar de Nederlandse Volksunie. Een verslag van dit onderzoek verschijnt volgende week bij het wereldvenster onder de titel: „De Nederlandse Volksunie, portret van een racistische splinterpartij". De drie auteurs, Carolien Bouw, Jaap gen dat de NVU onverbloemd aanzet tot Dockutn den met doelstellingen die fundamen-^ teel ondemocratisch zijn en in strijS met de mensenrechten. -:«»

Niet geïsoleerïf

Centraal in de studie staat de gedach^ te, dat de NVU niet als een geïsoleëfi verschijnsel kan worden beschouwd? Haar optreden hangt samen met het feit, dat Nederland een multi-raciale^ samenleving is geworden, alhoewéT" haar ideeën stammen uit het nationaalsocialisme en fascisme. Tal van mensen in de Volksunie zijn htm „politieke carrière" volgens de onderzoekers ook niet bij de VNU begonnen: ze waren al eerder actief in een of meer rechts-radicale organisaties, zoals de NSB.

De NVU is volgens de drie studenten in de loop van haar bijna tienjarig beï staan sterk veranderd. Onder leidiè'g van haar huidige voorzitter, Glimmètveen, is de NVU van een onbekende oï~ ganisatie uitgegroeid tot een radicale racistische partij die vrij regelmatig d^ kranten haalt. Met de toenemende b,e-j kendheid van de Volksunie groei^;^ overigens ook de weerstanden ertegen. ^ -.

Gevam

Nu de partij heeft aangekondigd dat' ze aan de komende verkiezingen deelneemt, is de vraag, hoe ze moet worden bestreden, weer actueel. Volgens de on7, derzoekers is er alle reden om in de NVÜ een gevaar te zien, ook al omdat ze al navolging heeft geló^egen in de vorm van andere rechts-radicale politieke organisaties die zich opwerpen als verdedigers van „blanke-Nederlanders-in-deverdrukking".

De NVU en aanverwante organisaties moeten — zeggen de drie — in de eerste plaats worden bestreden door dé basis van hun bestaan weg te nemen, namelijk de spanningen tussen autochtone Nederlanders en groepen die zich hier later hebben gevestigd. - >•

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.