+ Meer informatie

BENOEMINGEN

4 minuten leestijd

De synode benoemde tot leden

A. van de deputaatschappen waarin tevens gedeputeerden van de particuliere synoden zitting hebben voor:

1. het beheer van de algemene kas tot steun aan de kerken ten behoeve van de verzorging van emeriti predikanten, predikantsweduwen en -wezen naar art.

13 K.O.:

J. de Jong, Ie penn.

drs. J. van Nieuwkoop, 2e penn.

2. het beheer van het studiefonds voor de Theologische Hogeschool:

J. O. Elshout, penn.

E. H. van Essen, secundus-penn.

3. de Theologische Hogeschool:

A. het curatorium:

primus: ds. D. H. Biesma, secr. secundus: W. van ’t Spijker.

B. het financieel beheer:

primi: A. L. de Bruyne

H. J. van der Meiden

J. D. Wisman

secundi: A. F. Mijnhardt

drs. G. van Westrienen

M. W. Wierenga

4. de Evangelieverkondiging onder Israël:

ds. M. Drayer, secr.

ds. K. J. Velema, 2e secr.

ds. D. Biesma jr., penn.

A. van den Hooff, 2e penn.

prof. dr. B. J. Oosterhoff, adviseur.

5. de buitenlandse zending:

ds. M. Drayer, secr.

A. de Geus, le penn.

W. Duindam, 2e penn.

secundus-penn.: J. H. van Wecrd

prof. J. Hovius, adviseur.

6. de evangelisatie:

ds. B. van Smeden, voorz.

P. de Korte, penn.

ds. P. op den Velde.

7. de steunverlening aan de kerken in de nieuwe polders rond het IJsselmeer:

ds. H. v, d. Schaaf, voorz.

I. Hartog Bzn., penn.

ds. J. H. Carlier.

8. de kerkbouwaangelegenheden:

A. de Geus, voorz.

H. Boerrigter, penn.

ir. G. de Boer

D. Kiljan

ds. C. van der Zaal.

B. van de generale deputaatschappen voor:

9. de correspondentie met de Hoge Overheid;

primi:

prof. dr. B. J. Oosterhoff, voorz.

prof. J. Hovius, le secr.

mr. dr. C. J. Verplanke, 2e secr.

ds. I. de Bruyne

ds. S. van der Molen

prof. mr. Th. A. Versteeg.

secundi:

prof. dr. J. van Genderen

ds. Jac. J. Rebel

ds. D. Biesma

ds. Joh. Prins

lid C.I.O.: prof. dr. B. J. Oosterhoff

secundus lid C.I.O.: mr. dr. C. J. Verplanke.

10. de vertegenwoordging der kerken:

drs. W. van ’t Spijker, voorz.

ds. B. Bijleveld. secr.

ds. I. de Bruyne

ds. K. J. Velema.

11. de redactie van „De Wekker”:

prof. dr. B. J. Oosterhoff, hoofdredacteur.

ds. J. H. Velema. wn. hoofdredacteur -redactiesecretaris.

ds. I. de Bruyne

prof. W. Kremer.

12. het Jaarboek:

ds. J. H. Velema, voorz.

ds. L. S. den Boer, secr.

ds. M. Drayer

ds. H. v. d. Schaaf.

13. de radiokerkdienstuitzendingen:

ds. C van der Zaal, voorz.

ds. Jac. J. Rebel, secr.

ds. H. W. Eerland

prof. W. Kremer.

14. de ambtelijke bearbeiding van de schippers:

primi:

ds. M. Baan, voorz.

W. J. Graves, secr.-penn.

ds. G. J. Buijs

ds. P. N. Ribbers

ds. J. M. Visser.

secundi:

ds. W. de Joode

A. Luidens

ds. Th. Rutters

ds. M. Vlietstra

ds. D. Slagboom.

15. de geestelijke verzorging van zeevarenden:

ds. J. P. Geels, voorz.

ds. S. Wijnsma, secr.

P. B. Oosthoek

ds. B. van Smeden

C. van Vliet.

16. de geestelijke verzorging van de militairen:

ds. M. W. Nieuwenhuyze, voorz.

ds. C. J. Ph. Sobering, secr.

ds. A. Hilbers

ds. H. W. Eerland

I. van der Molen.

17. financiële zaken:

J. Bijleveld, voorz.

C. v. d. Weele, secr.

B. Groenenboom

drs. H. Schuurhuis

W. de Vries.

alg. secundus: A. Langbroek.

18. het archief van de generale synode:

W. van der Kamp, le archivaris H. E. Madern, 2e archivaris.

19. de controle van het synodale archief:

prof. J. Hovius, voorz.

ds. M. Drayer, secr.

P. Sluimer.

20. de emigratie:

ds. H. W. Eerland, voorz.

ds. K. Boersma, secr.-penn.

ds. A. W. Drechsler

ds. W. Heerma.

21. contact met de kerkjeugd:

ds. P. op den Velde, voorz.

ds. T. Harder, secr.

S. de Vlieger, penn.

ds. J. Brons

ds. H. Toorman.

drs. J. W. E. Visser.

22. hulpverlening in binnen- en buitenland:

ds. Jac. J. Rebel, voorz.

W. J. Graves, secr.-penn.

drs. T. Brienen

A. de Geus

J. Groenendijk

S. Pieper

23. de eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland en de correspondentie met buitenlandse kerken:

prof. dr. ]. van Genderen, voorz.

ds. J. H. Velema, secr. binnenland

ds. J. C. Mais, secr. buitenland

ds. D. Biesma jr.

ds. G. Bilkes

prof. W. Kremer

ds. B. van Smeden

prof. drs. J. P. Versteeg

dr. J. de Vuyst.

24. uitgave van de kerkorde:

prof. J. Hovius, voorz.

ds. M. Drayer, secr.

prof. dr. J. van Genderen.

25. het kerkelijk-administratief bureau:

ds. I. de Bruyne, voorz.

J. Sikma, secr.

J. D. Wisman, penn.

A. de Geus

ds. P. op den Velde

alg. secundus: B. P. Velema.

26. de eredienst:

prof. dr. J. van Genderen, voorz.

drs. T. Brienen, secr.

drs. A. C. de Geus

ds. B. van Smeden

ds. M. C. Tanis

ds. J. H. Velema

prof. dr. W. H. Velema

prof. W. Kremer, adviseur.

27. bijzondere arbeid van predikanten en emeritering van hoogleraren:

ds. D. Biesma jr., voorz.

L. Pieper, secr.

drs. A. W. Overwater

ds. J. H. Velema

prof. J. Hovius, adviseur.

28. de algemeen diaconale en sociale aangelegenheden:

ds. K. Boersma, voorz.

drs. G. van Westrienen, secr.

dr. C. Boertien

drs. T. Brienen

ds. T. Harder

C. A. Hilbers

H. van der Molen

S. Pieper

L. Sprong

M. W. Wierenga

29. de Psalmberijming en berijmde Schriftgedeelten:

prof. dr. B. J. Oosterhoff, voorz.

ds. H. v. d. Schaaf, secr.

ds. B. Bijleveld

ds. J. H. Carlier

J. Lelsz

J. Verhage

mr. dr. C. J. Verplanke

prof. drs. J. P. Versteeg.

30. de geestelijke verzorging van lichamelijk en geestelijk gehandicapten:

ds. C. Langbroek, voorz.

H. van Doornen

ds. H. W. Eerland

A. v. d. Kruk

31. Kerk en recreatie:

ds. Jac. J. Rebel, voorz.

ds. P. N. Ribbers. secr.

H. W. v. d. Brink

ds. B. van Smeden.

32. het quaestoraat van de generale synode:

primus: G. G. van Wijngaarden

secundus: J. de Jong.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.