+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

3 minuten leestijd

Ontmoetinsgdag te Zwolle

Wanneer dit nummer van ons blad verschijnt is deze dag al achter de rug, tenzij zich opeens bijzondere omstandigheden zouden voordoen, waardoor deze dag niet gehouden zou kunnen worden. Dat hopen we echter niet. We hebben nog goede herinneringen aan de ontmoetingsdag te Dordrecht op 17 april j.l., waar vele vrienden samengekomen waren en in grote eensgezindheid en overeenstemming de dag in Gods huis hebben doorgebracht. Toen was tevoren ook niet bekend, hoe het gaan zou, maar er was hoop in het hart, dat het mee zou vallen en dat de Heere het wel zou maken. De dag werd gehouden op aandrang van velen. Die aandrang kwam voort uit de begeerte meer contacten onderling te leggen en de banden te versterken. Het werd een goede dag, die aan zijn bestemming beantwoordde. Wat er toen gesproken is, kan men nog lezen in de brochure, die later verschenen is.

De tweede ontmoetingsdag heeft dezelfde bedoeling als de eerste en is ook op aandrang van velen georganiseerd. Zwolle ligt veel noordelijker dan Dordrecht en dat geeft gelegenheid om de vrienden uit het noorden samen te brengen. Ons blad telt ook vele abonné’s uit het noorden. Nu zal dus kunnen blijken in hoeverre er onderscheid is tussen noord en zuid. Dat onderscheid wordt wel gemaakt. Maar we menen, dat er in vele streken van ons land nog een volk gevonden wordt, dat de waarheid van harte is toegedaan. Er wonen ook in het noorden mensen, die de Heere vrezen en die achter de beginselen van ons blad staan.

Daarom zien we vol verwachting uit naar de 21e augustus, met de bede dat de Heere het weer wel moge maken. Alleen wanneer de Heere met ons is, zal het een gezegende dag kunnen zijn.

Het is nu al bekend, dat het niet zo zal gaan als aangekondigd is. Ds. M. S. Roos van Elburg, die de middag-vergadcring zou openen, is na een kort, maar ernstig ziekbed heengegaan. We komen elders in dit nummer daarop in het kort terug.

Het ligt in de bedoeling om van het gesprokene op deze tweede ontmoetingsdag een samenvatting op te nemen in ons blad. Het zou te kostbaar worden daarvan weer een brochure uit te geven.

Advertenties

Het komt nogal eens voor, dat advertenties te laat worden aangeboden. Dat betreuren we. Het betreft meermalen vergaderingen, waarvan we gaarne een aankondiging in ons blad opnemen.

Mogen we er op aandringen in voorkomende gevallen zo mogelijk wat eerder te komen met de aanbieding van advertenties?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.