+ Meer informatie

Geëmancipeerde vrouw meer op verkeerde spoor

Uit onderzoek blijkt:

3 minuten leestijd

GRONINGEN — Het is waarschijnlijk dat de criminaliteit onder vrouwen toeneemt naarmate meer vrouwen gaan werken en studeren.

zitter C. Schelling pleitte voor een uitkering ineens van ƒ50,- als vergoeding voor de hoge prijzen van groente en andere levensmiddelen, zei de heer Kok, dat een keuze van een dergelijk bedrag volstrekt arbitrair is. ,,Je kunt er voor kiezen wat je wilt", aldus de FNV-voorzitter. ,,We leggen geen enkele loonclaim op tafel zonder die nadrukkelijk te verbinden aande prijsontwikkeling".

W. KOK ...pas op als de prijzen uit de hand lopen...

Aldus drs. J. Zondervan-De Jong, sociologe en wetenschappelijk medewerkster bij het Criminologisch instituut van de Rijksuniversiteit in Groningen, in het maandblad Geestelijke volksgezondheid Daarin doet zij verslag van haar vergelijkend onderzoek naar de criminaliteit onder respectievelijk huisvrouwen, werkende en studerende vrouwen.

Bij het onderzoek — representatief voor de inwoners van de stad Groningen — waren in totaal 1133 vrouwen betrokken, die het aantal delicten, dat ze in 1973 en in 1974 hadden gepleegd, moesten invullen op een lijst van 35 delictsoorten.

Van het aantal proefpersonen gaf 33,5 procent op één of meer delicten te hebben gepleegd. Van de huisvrouwen was maar 19,6 procent,,dader", terwijl bijna de helft (49,1 pet) van de studerende vrouwen tenminste één delict opgaf. Onder de werkende vrouwen was het percentage ,,daders" eveneens hoog, nl. 41,6 pet.

Het gemiddeld aantal opgegeven delicten per dader bleek ook nogal uiteen te lopen voor de verschillende groepen: huisvrouwen 5,2, werkende vrouwen 8,2 en studerende vrouwen 11,4.

Mevrouw Zondervan-De Jong rangschikte de gegevens ook naar burgerlijke staat, leeftijd en sociale status van de vrouwen. Ook toen vond zij in verhouding meer daders onder de werkende en studerende vrouwen dan onder de huisvrouwen. In de groep vrouwen onder de 30 jaar is dat verschil in aantal daders het duidelijkstr te zien: jongere huisvrouwen plegen beduidend minder vaak delicten dan jongere werkende en studerende vrouwen, aldus drs. Zondervan-De Jong. In de leeftijd boven de 30 jaar beginnen de verschillende groepen in dit opzicht iets meer op elkaar te lijken, met name in de groep van de gehuwden. De criminaliteit neemt daar bovendien in alle groepen af.

Mannendelicten

Drs. Zondervan-De Jong concludeert uit haar onderzoek, dat werkende vrouwen crimineler zijn dan huisvrouwen. Hetzelfde geldt volgens haar voor studerende vrouwen.

Uitgangspunt van de studie was, een antwoord te vinden op de vraag of de vrouwenemancipatie zal leiden tot een stijging en een ,,vermannelijking" van de criminaliteit bij vrouwen. Wat dat laatste betreft heeft zij een vergehjking gemaakt tussen de aard van de delicten, die in de officiële criminaliteitscijfers als „mannendelicten" worden aangegeven.

Uit die vergelijking blijkt volgens de sociologe onder meer, dat de criminaliteitspatronen van mannen en vrouwen opvallende overeenkomsten vertonen. ,,Gelet op de typen delicten is alleen huisvredebreuk typisch vrouwelijk en vernieling typisch mannelijk, terwijl de andere vrouwendelicten allemaal overeenkomen met de mannendelicten", aldus mevrouw Zondervan-De Jong

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.