+ Meer informatie

HET GEVAAR VAN DE „ADMINISTRATIE"

2 minuten leestijd

We leven In een harde maataohappy. Die ultdnikUng komen we vele malen ttgtin. Ondanks het feit, dat er alle mogremke aooiale voorsieninir^B >Un< dat er orgranlsaties syn op elk terrein die aan belangenbehartiging: doen, raken tooh veel mensen tussen de wal en het schip. Een van de oorsaken ia, dat de maatschappy erg ingewikkeld is geworden. Er worden besluiten genomen en uitgevoerd die de gewone burger niet kan oversten, maar die hem wel schade kunnen berokkenen en zelfs het werken verder onmogelyk kmmen maken.

Een goede communicatie is daarby wel erg belangryk. Als mensen betrokken raken by overheldsplannen is de tyd die wordt benut aan het uitleggen van het „waarom" seker zinvol besteed. Daarmee wordt niet alleen begrip gekweekt, maar het zal ook de medewerking van de betrokkenen bevorderen.

We willen daarby niet pleiten voor allerlei inspraakprocedures waarvan het eind zoek is, waardoor allerlei voornemens niet op tyd kunnen worden uitgevoerd. Nogal eens bestaat de indruk, dat veel bezwaren worden aangedragen door mensen die zeU niet persooniyk by de zaken betrokken zyn. We denken daarby aan allerlei actiegroepen, die het er alleen om te doec is ergens tegen te zyn en de overheid een beetje dwars te zitten. Voor hen is het actie-voeren slechts een uitlaatklep voor een stul^e maatschappeiyke onvrede.

Wat we nu aan de orde willen stellen is het feit dat goedwillende mensen plotseling worden bedreigd in hun bestaan en dan, heus niet altyd met opzet, niet serieus worden genomen, als ze hun bezwaren naar voren willen brengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.