+ Meer informatie

zich aan hinderwet

2 minuten leestijd

• LEEUWARDEN - De kaasfabrieken in Tuk en Wolvega van zuivelcoöperatie Noord-Nederland worden zeer waarschijnlijk gesloten. NoordNederland-directeur ir. Bernard Bijvoet stelde gisteren tijdens een persconferentie dat de kaasdivisie van de coöperatie gereorganiseerd moet worden. Bij de reorganisatie verdwijnen ongeveer 330 arbeidsplaatsen. Bijvoet zei echter dat er geen' gedwongen ontslagen zullen vallen, door natuurlijke afvloeiing en overplaatsing. De sluiting van de kaasfabrieken noemde hij „zeer aannemelijk". Door een dalende melkaanvoer die vooral ontstond door de superheffing, kampt Noord-Nederland (beter bekend als Frico/Domo) met een produktieóvercapaciteit van 20 procent.

Uitgave van het Reformatorisch Dagblad B.V., Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn. Postadressen: redactie" Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn. Directie, abonneeservice, administratie en advertentieafdeling Postbus 613,7300 AP Apeldoorn. Tel. 055 - 495222. Telex 36445 RDAPD. Fax redactie 055-412288. Fax advertenties 055-424802. Kantoortijden; ma. t/m vr. 8.00-16.30 uur. Bank: Nederlandse Middenstandsbank, Apeldoorn, rekeningnummer 653113005. Posteironummer 2032901. Abonnementsprijs ƒ 75,15 per kwartaal of ƒ 294,80 per jaar. Losse nummers ma. t/m do. ƒ 1, 15; vr. en za. ƒ 1,35. Deze prijzen zijn inclusief 6 procent btw. ADVERTENTIES "^tGewone advertenties en rubrieksadvertenties 109 cent per mm. Familieberichten 95 cent per mm. Contracttarieven op aanvraag. Voor brieven onder nr. of adres te bevragen aan het bureau van ons blad wordt ƒ 3,00 berekend. Deze prijzen zijn exclusief 6 procent btw. Advertenties dienen voor 15.30 uur ontvangen te zijn, een dag voor de gewenste plaatsingsdag. Familieberichten op de plaatsingsdag voor 8.45 uur. Overlijdensadvertenties voor 9.00 uur. Advertenties voor de zaterdagkrant dienen vrijdag voor 12.00 uur binnen te zijn. Familieberichten vrijdags voor 16.00 uur. Mochten in telefonisch opgegeven advertenties fouten voorkomen, dan stellen wij ons voor de gevolgen die daaruit voortvloeien niet aansprakelijk.

Dat staat in een gezamenlijke verklaring die gisteren is uitgegeven na overleg tussen vertegenwoordigers van de inspecties, het provinciaal bestuur, de gemeente Oss, de arbeidsinspectie, de comiriissie ad hoc recombinant-DNA-werkzaamheden en beide bedrijven.

In oktober vorig jaar brachten twee milieu-inspecteurs een bezoek aan de bedrijven van Akzo-Pharma. De bedoeling was na te gaan op welke wijze door de overheid het werken met genetisch gemanipuleerde organismen op de beste manier kan worden gecontroleerd. Vorige week verklaarde een woordvoerster van het ministerie van VROM dat uit het overigens geheime rapport van die twee inspecteurs kon worden geconcludeerd dat de hinderwetvergunning werd overtreden. Er zouden diverse „onregelmatigheden" bij het naleven van de hinderwetvergunning zijn vastgesteld.

Bij het genetisch manipuleren van organismen wordt erfelijk materiaal, het zogenoemde DNA, bij een ander' vreemd organisme ingebracht. Omdat daarbij nogal wat risico's denkbaar ÏJJ?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.