+ Meer informatie

Tariefsverhoging in '84 gemeente Aalburg

Raad akkoord met subsidie BGS

2 minuten leestijd

WIJK EN AALBURG — Donderdagavond werd de begroting 1984 vastgesteld. De meerderheid van de raad schaarde zich achter het voorstel van B en W om de leges, begrafenisrechten en rioolrechten te verhogen. Met deze maatregelen hoopt de gemeente Aalburg het nadelig saldo van 40.000 gulden op te heffen.

De heer Schouten (VVD) was het niet eens met de verhoging van leges en begrafenisrechten. Hij vergeleek de gemeente Aalburg met de naar zijn zeggen willekeurige gemeenten Brakel en Sprang-Capelle. Daar bleken de te betalen bedragen veel lager te liggen dan in deze gemeente. Burgemeester Boender achtte het niet juist om op deze manier te vergelijken, omdat dan alles vergeleken moet worden. Wethouder Van Wijk bracht daarop naar voren, dat genoemde gemeenten bijvoorbeeld hoge reinigingsrechten kenden, die de gemeente Aalburg in het geheel niet heeft.

De PvdA-fractie sprak zich met uitzondering van de verhoging van de begrafenisrechten, ook uit tegen het voorstel van B en W. PvdA-raadslid Schouten stelde voor om het tekort uit de reserves te financieren en zo niet, dan de onroerend-goedbelasting te verhogen. Dit voorstel vond geen steun bij de andere fracties. Progressief Aalburg wees het voorstel van B en W geheel af. De overige fracties bleken voor de voorgestelde verhogingen te zijn. /

Met uitzondering van de OranjeNassauschool te Veen zijn alle lagere scholen aangesloten bij de onderwijsbegeleidingsdienst Land van Heusden en Altena. In de begroting wordt ruim 61 gulden per leerling aan deze dienst subsidie verleend.

De Veense lagere en kleuterschool zijn aangesloten bij de stichting Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs te H, I. Ambacht. Hiervoor is 30 gulden per leerling (totaal 8.340 gulden) in de begroting opgenomen.

Progr. Aalburg en de PvdA-fractie spraken zich in hun algemene beschouwingen al uit tegen de subsidie aan BGS. De CDA-fractie vroeg om een taakpakketvergelijking. In zijn antwoord deelde het college mee, dat dit voor hen niet relevant is: „Wij achten de vrijheid van onderwijs een groot goed en willen deze niet beknotten door subsidie te onthouden"

De CDA'ers Hendriks en De Haan bleven bij hun eerder ingenomen standpunt, dat er een goede schoolbegeleidingsdienst is. Bij de gehouden stemming bleken de CDA'ers Bouman en Timmermans, de SGP'ers Van Gameren, Timmermans en Versteeg, de heer Versteeg (eigen lijst) en de beide wethouders Straver en Van Wijk voor subsidie BGS te zijn. De overige zeven raadsleden stemden tegen.

In de raadsvergadering van 20 januari 1983 is deze problematiek ook al aan de orde geweest. Door de stemwijziging van de heer H. G. Timmermans (CDA) kan nu subsidie aan BGS worden verleend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.