+ Meer informatie

Verdwenen deel van " Wageningen in beeld

Historische vereniging geeft boek uit L

2 minuten leestijd

WAGENINGEN - De Vereniging Oud Wageningen heeft een nieuwe uitgave het licht doen zien, waarin een nu verdwenen stuk Wageningen is vastgelegd. Met ruim honderd foto's, tekeningen en een kaart zijn in dit boek die gedeelten van Wageningen in beeld gebracht die bekend stonden als Benedenbuurt en Bovenbuurt.

De onderscheidingen Benedenbuurt en Bovenbuurt komt men al vroeg tegen in oude stukken. De grens tussen beide buurten was moeifijk te trekken. De Benedenbuurt, gewoonlijk de Buurt genoemd en bij de oude binnenstad gelegen, bestond vooral uit lange rijen arbeiderswoningen. De oudste woningen stonden aan de Kampweg en genoten bekendheid als "de rij van twintig".

Voor de Tweede Wereldoorlog werden in de Benedenbuurt reeds de eerste uitbreidingsplannen gerealiseerd^ Tuindorp ontstond, waarvan het oud-^ ste deel in de volksmond de naanf "Lombok" kreeg. 1

In tegenstelling tot de Beneden-| buurt had de Bovenbuurt een agra-* risch karakter. Iets ervan is nog teru^ te vinden langs de Grintweg, tussen^ restaurant De Keyser en De Oude Tol.

De grootste verandering voor beide buurten kwam in de jaren zestig. Uitbreidingsplannen maakten de sanering en sloop noodzakelijk. Menig schilderachtig tafereel ging verloren. Belangstelling voor historische zaken was er nauwelijks. De grote woning-I nood moest gelenigd worden. ;

Weemoed

Met weemoed zal menigeen diti kijk- en leesboek doorbladeren. Zo' komt men oog,in oog te staan met' melkventer Job Jansen en zijn melk-^ kar, getrokken door een hond. : Ook konlt men evangeliebedienaaii^ J. Hartkamp tegen, die van 1888 tolS 1894 voorganger was van een groep! afgescheidenen van de hervormde kerk. Men kwam bij elkaar in een ge-i bouwtje naast boerderij de Steenen-| kamer, op de plaats waar thans dei Akeleihof staat. Op verschillende fo4 to's prijken schilderachtige boerderijen, waaronder die van Looi Lodewijk┬╗ Breunisssen, de oude Schuylenborg* en de familie P. Slootweg. Deze enj vele andere foto's zullen bij de au-| tochtone Wageninger tal van herin-| neringen oproepen. ^

Met deze uitgave heeft de Vereni-^ ging Oud Wageningen weer een stuk-^ je geschiedenis aan de vergetelheid^ onttrokken.

Het boek kost 25 gulden en is tef koop bij de samensteller en schrijver,^ dhr. A. G. Steenbergen, secretaris; van de Vereniging Oud Wageningen,; Abersonlaan 13 II, Wageningen, tele-; foon 08370 -16675.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.