+ Meer informatie

Ter overweging

1 minuut leestijd

KORTE BOEKAANKONDIGUNGEN

De redactie ontvangt de laatste tijd ongevraagd een flink aantal boeken ter bespreking. De beperkte plaatsruimte en het bijzonder karakter van ons blad laten niet toe dat we elk boek min of meer uitvoerig bespreken. In de rubriek Ter overweging worden die boeken besproken waarvan we mogen aannemen dat ze speciaal voor ambtsdragers betekenis hebben. Een korte boekaankondiging zal plaats vinden in die gevallen waarin we een boek toch graag onder de aandacht van onze lezers brengen.

Dr. G. J. D. Aalders. Van huisgemeente tot wereldkerk. 139 blz. Kok, Kampen, f 14,90. Een bijzonder boeiend boek over de geschiedenis van de christenen in de eerste drie eeuwen. Staat en christen, maatschappij en christen, christen en militaire dienst, vervolgingen, en de afvalligen zijn onderwerpen die aan de orde komen. Een fijn geschreven en verhelderend stuk kerkgeschiedenis met telkens lijnen naar het heden.

Ds. S. P. van Asselbergh. De valse godsdienst der Jehova’s getuigen. 136 blz. Uitgeverij Van den Tol, Dordrecht. Prijs f 18,95. Een wat breedvoerig geschrift over de Jehova’s getuigen. De kernpunten komen goed aan de orde. Het had allemaal wat zakelijker en daardoor ook korter gekund. Niettemin voor een eerste kennismaking van betekenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.