+ Meer informatie

School met de Bijbel bestaat honderd jaar

Vereniging in Nieuw-Lekkerland

3 minuten leestijd

NIEUW-LEKKERLAND — Ruim honderd jaar geleden, om precies te zijn op 17 maart 1885, richtte men in Nieuw-Lekkerland de vereniging van de School met de Bijbel op. Aanleiding daartoe was at een deel van de bevolking toch een vrede had met de gang van zaken op de openbare school, waar het gebruik van Gods Woord geheel achterwege werd gelaten.

In december 1886 werd de school officieel geopend. Met name de hervormde predikant Segboer, die in 884 naar Nieuw-Lekkerland kwam, is de stuwende kracht geweest. In 1886 ging ds. Segboer met de gehele kerkenraad en de schoolcommissie met de Doleantie mee, zodat de school door „de dolerenden" gestart werd. Het eerste bestuur werd gevormd door Wouter Stam Pzn als voorzitter, Wouter Bongers Jzn als secretaris, Arie Stam Azn als penningmeester en verder als leden, R. de Lange en F. de Leeuw. Doordat de pioniers met de Doleantie in 1886 meegingen, hielden de hervormden zich grotendeels afzijdig.


Pas in de jaren twintig van deze eeuw kwam door het toedoen van de hervormde predikant Alers hierin verandering. In 1927 werd het bestuur uitgebreid met twee vertegenwoordigers van de hervormde gemeente, met name B. Voorsluijs en C. Stam Adr.zn. Het aantal leerlingen was bij de start 50, op 14 juni 1887 was het toegenomen tot 87, terwijl in 1888 al 120 leerlingen de school bezochten.
Eigen middelen
Toentertijd moest dit onderwijs geheel uit eigen middelen betaald worden. Op diverse manieren poogde men geld binnen te krijgen om zo „botje bij botje" te leggen om het schoolschip drijvende te houden.
In de jaren negentig was het verkrijgen van rijkssubsidie mogelijk.
Een aanvraag in 1895 werd echter afgewezen met als reden dat een onderwijzersvacature te lang was geweest.
Zo bleef het financieel een zorgelijke tijd. In het begin van deze eeuw moest zelfs een leerlingenstop ingesteld worden. Negentig leerlingen en niet meer, daar anders de zaak financieel niet meer in de hand was te houden. In 1914 braken betere tijden aan.
Het schoolbestuur ontving een voor die tijd fors legaat uit de erfenis van
Leendert Pot uit Kinderdijk. In 1921 kwam zelfs een geheel nieuw schoolbestuur tot stand, dat tot 1983 dienst heeft gedaan.
In Kinderdijk kon in 1908 ook een School met de Bijbel van start gaan,
die onder toezicht van een eigen bestuur stond. Verdere uitbreiding
vond in 1963 plaats door de stichting van een school in de wijk Middelweg, die ook een eigen bestuur had. In 1972 fuseerden de drie verenigingen tot een vereniging van Scholen met de Bijbel. Twee jaar later kon men een tweede school in de wijk Middelweg in gebruik nemen.


Jubileumboek


Dit honderdjarig bestaan zal deze week op allerlei manieren herdacht worden. Een jubileumboek zal verschijnen met de historie van de verschillende scholen verluchtigd met vele klassefoto's, herinneringen van oud-leerlingen en oud-leerkrachten en tevens nog bijdragen over het onderwijs in het algemeen en het christelijk onderwijs in het bijzonder.


Morgen is het voor leerlingen een bijzondere dag. Verdeeld in drie groepen naar leeftijd gaan zo'n 650 leerlingen naar respectievelijk Rhenen, Enkhuizen en Maastricht. Met gereserveerde treinen, gekoppeld aan de gewone diensttreinen zal dit uitstapje plaatsvinden. Behalve de foto's die in het jubileumboekje staan, zijn er nog tientallen foto's te bezichtigen op de tentoonstelling in D'Ouwe School.


Deze tentoonstelling is vandaag geopend van 19.30 tot 22.00 uur, op zaterdag 6 september van 12.00 tot 16.00 uur en op maandag 8 september van 19.30 tot 22.00 uur.


De herdenkingsbijeenkomst wordt op zaterdag 6 september om 10.30 uur in de Rehobothkerk gehouden. Prof. dr. mr. I. A. Diepenhorst hoopt dan een herdenkingsrede te houden. De organisatie van de diverse onderdelen van de herdenking van dit jubileum is door het bestuur met behulp van verschillende commissies, gevormd door ouders van de leerlingen, uitgevoerd.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.