+ Meer informatie

Meineed bestuurders vakbond onderzocht

Aannemer zegt bewijzen te hebben

3 minuten leestijd

f AMSTERDAM/UTRECHT — De Amsterdamse offl; cier van justitie, mr. R. W. Asser, onderzoekt al enige tijd of ; twee bestuurders van de federatie liout- en bouwbonden : FNV zich hebben schuldig gemaakt aan meineed. Dat on: derzoek is eind vorig jaar al gestart toen de Amsterdamse J onderaannemer K. H. de Werd in verband daarmee een -klacht indiende. Volgens de aannemer heeft de bouwbond ; FNV hem 90 mille aan zwijggeld betaald om te voorkomen dat deze de aanklacht zou indienen.

Officier van justitie mr. Asser zei gistermiddag „geen enkel commentaar" op zijn onderzoek en de aanleiding daartoe te willen geven. Hi beriep zich daarbij op geheirahoudingsplicht. Ook voorzitter A. Buys van de bouwbond NW wenste gisteren geen reactie te geven. Maandagmiddag zouden de betrokken vakbondsbestuurders een gesprek hebben met de advocaten van de bouwbond.

Ontslagen

Inmiddels zegt aannemer De Werd over keiharde bewijzen van meineed en zwijggeld te beschikken. Hij zegt al sinds 1975 moeilijkheden te hebben met de bouwbond NW. Die moeilijkheden ontstonden, toen De Werd zes jaar geleden vijf werknemers tijdens hun proeftijd ontsloeg.

De bond blokkeerde daarop het kapitaal van De Werd, teneinde de belangen van de ontslagen werknemers veilig te stellen. „Een onjuiste stap", aldus De Werd, „en dat bleek vorig jaar duidelijk toen ook de rechter oordeelde dat die blokkering onterecht was en dat ik daardoor schade had geleden. Die schade moest door de bond worden terugbetaald".

Volgens aannemer De Werd hebben de twee bestuurders van de bouwbond NW tijdens de processen onder ede onder meer verklaard, dat zij de werknemers van De Werd niet tot werkweigering hebben opgeroepen. Volgens de aannemer blijkt uit een proces-verbaal, dat de politie begin dit jaar opmaakte na het verhoor van één van de bestuurders, dat deze wel tot werkwéigering heeft opgeroepen. De Werd zegt een afschrift van dat proces-verbaal in handen te hebben.

Zwijgen

Toen hij dat afschrift aan bestuurders van de bouwbond FNV liet zien, hebben deze naar zijn zeggen de 15.000 gulden die de aannemer aanvankelijk als schadevergoeding waren aangeboden, onmiddellijk verhoogd tot 70.000 en even later zelfs tot 90.000 gulden. Dat bedrag is volgens De Werd ook aan hem overgemaakt, nadat hij een contract had ondertekend waarin hij moest beloven dat hij de aanklachten wegens meineed zou intrekken en de hele zaak buiten de publiciteit zou houden.

De Werd heeft het geld aangenomen maar is toch doorgegaan met de klachten. „Ik heb dat gedaan omdat ik vind dat ik alleen op die manier gerehabiliteerd kan worden en dat alleen op die manier blijkt, dat ik al sinds het ontslag van die vijf werknemers in 1975 volledig in mijn recht sta. Het „zwijggeld" heeft hij naar zijn zeggen aangenomen omdat een gewone schaderegeling nog vele jaren zou kunnen gaan duren.

Finaleregeling

De 90.000 gulden die de bouwbond NW aan aannemer De Werd heeft betaald, zijn overeengekomen in een finaleregeling van alle lopende geschillen tussen het aannemersbedrijf en de bond. Voor deze transactie is een juridisch geldende akte opgesteld die door beide partijen met de beste intenties is ondertekend. Het bondsbestuur van de bouwbond NW wenst zich aan de akte te houden én houdt De Werd eveneens nadrukkelijk aan de gesloten legitieme overeenkomst.

Dit maakte de bouwbond NW gisteravond bekend naar aanleiding van de beschuldigingen van de aannemer dat bondsbestuurders meineed zouden hebben gepleegd en dat de 90.000 gulden zwijggeld betrof. Volgens een woordvoerder van de bond moeten de betrokken bestuurders de beschuldiging van meineed individueel uitvechten.

In het jaar 2000 kan het gebruik van windenergie een besparing opleveren van minstens een half miljoen ton aardolie per jaar en mogelijk zelfs het viervoudige. Dat zei ir. J. Campen, plaatsvervangend directeur-generaal voor energie van het ministerie van Economische zaken. Het nationale onderzoekprogramma heeft volgens hem de toepassing van windenergie wel dichterbij gebracht, maar vervolgonderzoek, met name naar de kosten, is noodzakelijk.

Volgens ir. Campen is de regering bereid alle mogelijke medewerking te verlenen aan de verdere ontwikkeling van windmolens. Hij pleitte ervoor dat ook de industrie hiertoe initiatieven neemt.

Windsnelheid

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.