+ Meer informatie

Hongeren

2 minuten leestijd

"Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden".

Matthéüs 5:6

Allen die deze geestelijke honger en dorst naar de gerechtigheid missen, hebben geen recht op de belofte van de hemelse verzadiging door Gods barmhartigheid in Christus. Nochtans is dit de staat van de meeste mensen in alle plaatsen. Want de meeste mensen hongeren en dorsten naar rijkdom, wellusten en eer, gelijk de droge grond in de zomer naar regen. Er is maar zelden een mens te vinden die dorst naar Zijn gerechtigheid. Nochtans is díe alleen gelukzalig.

De geestelijke honger wordt gekend aan twee dingen. Door een ongeveinsde hartelijke droefheid en smart over de zonden. Waar dat ontbreekt, daar is geen geestelijke honger, geen dorst. Het tweede is een ernstige begeerte naar de barmhartigheid Gods in Christus om vergeving van zonden, om heiligmaking en een standvastig besluit om in de weg van de middelen daartoe te geraken.

Wie deze dingen in zich heeft, is gelukzalig, want dit zijn de bewegingen van Gods Geest. Maar indien ons hart dood en hard is, en wij geen smart hebben over onze zonden, geen begeerte naar het bloed van Christus, noch begeerte naar heiligmaking, dan hebben wij geen genade en zijn zeer ellendig.

Wij mogen horen, lezen en spreken van Gods Woord, nochtans baat het ons niet, tenzij dat wij bezwaard zijn over onze eigen ongerechtigheden en in waarheid zuchten naar Gods genade in Christus Jezus. Want wat baat het dat wij verstand en geleerdheid hebben en de ware geestelijke honger en dorst missen?

Mr. W. Perkins,

predikant te Cambridge

(Al de theologische werken, 1615)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.