+ Meer informatie

VRAGENBUS

3 minuten leestijd

Correspondentie voor deze rubriek aan: T. MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam-Zuid

J. V. te O. vraagt of ik iets wil schrijven over de vrijmetselarij.

Antwoord: De naam is slechts geschiedkundig te verklaren. In de middeleeuwen kwamen op verschillende plaatsen machtige bouwwerken tot stand wier vervaardiging tal van bouwliedenkunstenaars op een plaats deden samen vloeien. Reeds in de 13e eeuw bezaten zij hun organisatie, met verordeningen, herkenningstekens en dergelijke. Reeds van de 16e eeuw werden ook mensen van een ander beroep aangenomen. Hier ligt de oorsprong van de latere vrijmetselarij als „Koninklijke kunst". Toen bouwde men niet langer kerken, maar de geestelijke tempel der humaniteit. De oude symbolen hield men vast. De winkelhaak gebruikte men niet langer om rechte hoeken te trekken, doch voor het effen maken van de ongelijkheden van het menselijk karakter. Zo ook diende de passer niet meer voor het trekken van cirkels, maar men trok de cirkel van goedwilligheid rondom de mensheid.

Op Sint-Jan, 24 juni 1717 stichtten 4 Londense loges de eerste grootloge, nl. die van Engeland. Newton noemt de datum: „een mijlpaal in de intellectuele en geestelijke geschiedenis van de mensheid."

Naar het oudste Christendom grijpt men terug met de beide ma5onnieke feesten van Johannes de Doper en de evangelist johannes, 24 juni en 27 december, zomer-en winter zonnestilstand. Volgens Newton herinnerend aan een oude godsdienst van het licht. De Bijbel ligt in alle loges opengeslagen op Joh. 1 : 1, om er mee te verklaren, dat de vrijmetselarij in het christendom van de Evangelist |ohannes haar geestelijke grondslag en de voleindiging harer wijsheid ziet.

Er zou veel meer over deze „stroming" te zeggen zijn. Men leze: Stromingen en Secten van onze tijd, door ds. H. Bakker."

Dat het een stroming is tegen Gods Woord moge nog blijken uit het volgende.

Wat het wezen aangaat: , in de vrijmetselarij openbaart zich de geest van het humanisme. Zij kiest haar grondslag in de hoge waarde der menselijke persoonlijkheid. De leuze van de vrijmetselarij is: ken uzelf, beheers uzelf en verdeel uzelf. In elk mens zijn alle ontwikkelingsvoorvvaarden, alle krachten aanwezig.

Hier merkt ge de loochening van de doodstaat des mensen.

Haar tweede wezenstrek is: de absolute autonomie van de menselijke geest. De hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid eist absolute vrijheid in de ontplooiing van de persoonlijkheid. Zij acht elk ingrijpen van kerk en staat ontoelaatbaar. De Vrijmetselarij vraagt voor de mens volkomen gewetensvrijheid en volkomen vrijheid van denken en vrijheid bij het zich vormen van een levensbeschouwing.

Deze vrijheid leidt tot losbandigheid. De echte vrijheid is de gebondenheid aan Gods Woord.

Haar derde kenmerk is de verdraagzaamheid, waarin zij geen enkele vorm van godsdienst aanbeveelt, maar ook geen enkele bestrijdt. Zij wil ieder op eigen wijze zalig laten worden.

Ook deze verdraagzaamheid kan ons niet bekoren, omdat ze tegen Gods Woord indruist. De Schriftuurlijke verdraagzaamheid is een vrucht van het nieuwe, door God gewerkte leven en wordt in de weg van heiligmaking beoefent.

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de vrijmetselarij een geheim genootschap vormt. De betekenis hiervan wordt eensdeels bijkans tot nul gereduceerd. Newton zegt: „het enige ware geheim is, dat ze geen geheim heeft.'

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.