+ Meer informatie

GEVOLGEN

3 minuten leestijd

De- pro-impeachment-stemmen van de zes republikeinen en drie conservatieve zuidelijke democraten zullen in hfet voltallige huis zeker doorwerken. Het huis van afgevaardigden kom in verband met de kwestie mog lijk 12 augustus al bijeen, waa na misschien rond 23 augustus een besluit valt. Wordt Nixon aangekl lagd, dan kan de berechting in de lenaat in september beginnen. Tegin half november zou de uitspraak kunnen vallen. Voor afzetting van de president is een meerderheid van twee derden noodzakelijk.

President Nixon vertrouwt er echa ter nog altijd op dat het zover niet komt en dat het huis van afgevaardigden de aanbeveling van de juridische commissie niet zal overnemen. A Het Witte Huis deelde dit zaterdag9, avond na de stemming in de com•*< missie mee. Nixons perschef Ziegler , . verklaarde in het presidentiële zo• merverblijf te San Clemente in Califomië dat de president dit vertrouwen heeft „omdat hij weet dat hij geen vergrijpen heeft begaan waar'ï voor hij in staat van beschuldiging '91 kan worden gesteld". Het voltallige *' -• huis zal naar zijn oordeel inzien „dat de bewijzen ter ondersteuning van dit gjiw.vPf .welk aijder impeachment-^artikel ook eenvoudig niet aanwezig zijn". Nixon heeft naar verluidt de commisBiedebatten niet' gevolgd. Toen de uitslag van de stemming hem bereikte, had hij juist bij San Clemente (n zee gezwommen.

De stemming in de commissie was vrijdagavond al verwacht maar de debatten liepen uit door de vertragingstactiek van de tegen impeachment gekante republikeinen. Zij dienden vele amenden^enten in d ie echter alle werden verworpen. Zaterdagavond viel tijdens de stemming de spanning van de gezichten der commissieleden af te lezen. Met een simpel „ja" of „nee" reageerden zij op het afroepen van hun naam. Kort tevoren had de conservatieve democraat Walter Flowers uit Alabama verklaard dat zijn stem bij zijn vrienden pijnlijk zou overkomen. Hij voegde eraan toe:„Ik kan alleen voor impeachment stemmen in het besef

Garner J. Cluic telt de stevimen van de juridische commissie van het Amerikaanse Congres in de poging om Nixon voor het gerecht te dagen. De aanbeveling werd met 27 tegen 11 stemmen aangenomen. dat zij mijn vrienden, net zo zouden stemmen als 'ik moet doen, indien zij over dezelfde gegevens beschikten." In het goedgekeurde impeachmentartikel staat dat president Nixon de rechtsgang in de Watergate-affaire heeft belemmerd en daarmee zijn grondwettelijke eed en plicht heeft geschonden. In de volgende termen wordt Nixon van medeplichtigheid aan het in de doofpot stbppen van de affaire beschuldigd: „Richard M. Nixon, gebruikmakend van de' bevoegheden yan zijn hoge ambt, aanvaardde persoonlijk en via zijn ondergeschikten en helpers, een gedragslijn of plan.erop gericht het onderzoek naar deze onwettige binnendringing (in het Watergate-gebouw-red.) te vertragen, te belemmeren en tegen te werken teneinde de verantwoordelijke mensen te dekken, hun identiteit verborgen te houden en ze te beschermen en het bestaan en de omvang van de onwettige, geheime activiteiten te verhullen.- „Het artikel bevat dan verder negen afzonderlijke aanklachten, waaronder het afleggen van valse en misleidende verklaringen, het ach- terhouden van bewijsmateriaal en he aanmoedigen van getuigen tot het afleggen van onjuiste verklaringen, oet Nixon in de senaat terechtstaan, dan zal dat de tweede maal zijn dat zoiets een president in de Amerikaanse geschiedenis overkomt. In 1867 werd Andrew Johnson door het huis van afgevaardigden in staat van beschuldiging gesteld, maar de senaat sprak hem een jaar lateer vrij omdat er één stem ontbrak aan de vereiste meerderheid van twee derden om de president af te zetten.

De democratische fractieleider in de senaat, Mike Mansfield, heeft na de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.