+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

BANIER POCKETBOEKEN voor de jeugd.

Uitgeverij, De Banier, Utrecht.

We ontvingen de volgende pockets tor recensie:

Verloren strijd - De boerin van Vredenhof en Stormen rond Vredenliof - door A. G. Eggebeen.

Deze drie pockets behoren bij elkaar. Ze handelen over Adriaan, de zoon van een rijke boor en Tonia, de dochter van een aan lager wal geraakte boer. Ze krijgen liefde voor elkaar, maar de vader van Adriaan is tegen een huwelijk. Hij heeft zijn zoon bestemd voor Neel, het enige kind van een rijke rentenier. Er gebeurt echter een en ander, waardoor de weg tot hot huwelijk van Adriaan en Tonia gebaand wordt. Zij komen op do boerderij. Ze zijn gelukkig, maar al spoedig gaat de boerderij in vlammen op. Er is sprake van wraakneming. Het wordt financiëel mogelijk de boerderij weer op to bouwen. Zo gaat het leven woer verder. Neel trouwt tenslotte nog met Jan, een broer van Tonia. Het is een aardig verhaal. Er komen wel dingen in voor, die zeer onwaarschijnlijk zijn. We nemen een voorbeeld. Met een vliegende storm raakt een tjalk op een krib van de Lek. De schipper heeft een touw. Met behulp van drie paarden lukt het het schip vlot te krijgen. Het schip is niet beschadigd. Dit wekt de indruk, dat de schrijver niet met de Lek en de kracht van water en storm op de hoogte is. Maar de strekking van het verhaal is goed on dat is een voornaam punt. We misten in do derde pocket 16 blz.

VAN SLAVENHALERS EN SLAVENHANDELAAKS door L. Janse.

De hoofdpersoon is Seigneur di Como. Eerst heeft hij een suikerplantage en werkt hij met slaven, laar in slaven. We lezen in do pocket er een en ander van hoe dat vroeger gebeurde. We nemen aan dat de schrijver zich hieromtrent eerst voldoende op de hoogte heeft gesteld. Voor ons gevoel is het verhaal niot af. Het breekt in zekere die hij zeer hard behandelt. Later wordt hij hande. zin zo maar af. We hadden graag het verdere verloop gelezen. Juist omdat het hier gaat over het vreselijke bestaan van slaven.

WILLY EN HET HERTEJONG door Jac. Overeem.

De schrijver vertelt ons van het jong van een hert, dat hulpeloos achterbleef, omdat do moeder bij een val de nek brak. Willy krijgt hel jong in haar bezit. Ze verzorgt het goed, zodat het in leven blijft. Het jong groeit op en gedraagt zich als een getemd hert, maar opeens ontwaakt de natuur van het hert en het gaat er van door, het bos in.

Deze pockets kosten ƒ 2,45 por stuk. Wo hebben hier vertrouwde lektuur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.