+ Meer informatie

Onenigheid in Kamer over identiteit agrarische scholen

PvdA en WD tegenover CDA en minister Bukman

3 minuten leestijd

DEN HAAG - In de Tweede Kamer is grote onenigheid ontstaan tussen minister Bukman van landbouw en het CDA enerzijds en de fracties van PvdA en VVD anderzijds over de identiteit van samenwerkende scholen in een agrarisch opleidingscentrum (AOC).

Dat bleek gisteren tijdens een commissievergadering over het plan van spreiding van AOC's over ons land. De huidige lagere en middelbare agrarische scholen moeten gebundeld worden in centra. Het gaat om 50 middelbare en 130 lagere agrarische scholen. Die moeten gebundeld worden in 21 agrarische opleidingscentra. Het doel is verbetering van de doorstroming en verhoging van de efficiency.

Het grote probleem is de identiteit van de centra. Er is een groot aantal centra waarin verschillende richtingen samenwerken. Dat heeft de regering gestimuleerd, maar waar openbare scholen deelnemen in een AOC, moet op alle vestigingen iedereen worden toegelaten.

Dat levert met name problemen op bij de AOC Zuid-Holland Oost. Tenminste, dat vinden de fracties van PvdA, VVD en D66 in de Kamer. In dit AOC werken onder andere een aantal protestants-christelijke scholen samen met openbare. In de statuten is vastgelegd dat elke school zijn eigen identiteit behoudt. Het VVD-kamerlid Franssen liep daar vorige week, toen er ook een commissievergadering over dit onderwerp was belegd, tegen te hoop. Het D66-kamerlid Ter Veer citeerde gisteren uit een artikel in deze krant waarin directeur Van Oostrum van de lagere agrarische school uit Ottoland zegt: „Binnen onze muren blijft de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, de grondslag. ledere locatie heeft een behoorlijk grote autonomie".

Slachtbank

PvdA, VVD en D66 vinden dat onjuist. Ze vinden dat er op .iedere locatie openbaar onderwijs gegeven moet worden als dat wordt gewenst. Minister Bukman is het daar blijkens een brief die afgelopen dinsdag naar de Kamer werd gestuurd mee eens, maar anderzijds is hij er ook van overtuigd dat zulks bij de AOC ZuidHolland Oost zal gaan gebeuren.

Bukman ziet geen reden tot ingrijpen. De inspectie zal de wetgeving toetsen, aldus de minister, maar voorlopig houdt hij afstand. „Binnen dit AOC is een proces volbracht dat gekenmerkt wordt door vele voetangels en klemmen. Ik ben blij dat deze samenwerkingsschool er uiteindelijk toch gekomen is. De besturen hebben duidelijk afstand genomen van bepaalde zaken. Het zal wel goedkomen. Als er zich problemen voordoen, dan neem ik aan dat de inspectie dat mij zal melden. Ik zie geen aanleiding de inspectie een monitorbenadering te laten volgen".

Het VVD-kameriid Ginjaar-Maas neemt geen genoegen met dit antwoord. „Ik hecht sterk aan het oordeel van de medezeggenschap van de openbare scholen. Ik kan me niet voorstellen dat zij zich zo naar de slachtbank willen laten leiden", aldus het VVD-kamerlid. Tijdens de commissievergadering van gisteren was er geen tijd meer dit punt verder te bediscussiëren. Het komt na het paasreces terug tijdens een plenaire vergadering van de Tweede Kamer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.