+ Meer informatie

Justitia et pax gelooft niet in eigen eenzijdigheid

BLIJ MET VATIKAANSE VERKLARING

2 minuten leestijd

UTRECHT — De commissie Justitia et Pax Nederland (gerechtigheid en vrede) ontkent dat zij wel in het geweer zou komen tegen misstanden onder rechtse regimes en niet tegen die in landen met een links bewind.

Zij deed dit tijdens een dinsdag in Utrecht gehouden gesprek met de bisschoppenconferentie. Het verwijt van selectieve of partijdige verontwaardiging was overigens niet van de bisschoppenconferentie afkomstig, maar wordt, aldus Justitia et Pax, nogal eens gehoord in de kringen van de meensen die in hun gezapige rust niet gestoord willen worden.

Het was de eerste vergadering van de bisschoppenconferentie met de commissie Justitia et Pax. Bij monde van haar voorzitter, kardinaal Willebrands, sprak de bisschoppenconferentie haar grote waardering en bewondering uit voor het werk van de commissie. Zo werd woensdag door de persdienst van de RK-kerkprovincie meegedeeld.

De commissie bracht nog te berde dat zij — en hetzelfde geldt haars inziens voor de katholieke vredesbeweging Pax Christi — niet zozeer wordt bekritiseerd, omdat zij te links zou zijn, maar omdat zij de mensen wakker schudt, door hen met de neus op een nare werkelijkheid te drukken. Velen hebben het daarop niet begrepen. Hun overtuiging loopt, naar het woord van Rousseau, parallel met hun gemak.

Vatikaanse verklaring

Het Vatikaan heeft de ethische onaanvaardbaarheid van de bewapeningswedloop nog nooit zo duidelijk uitgesproken. Dat zei inmiddels kardinaal Alfrink, voorzitter van de katholieke vredesbeweging „Pax Christi", in een eerste reaktie op de nieuwe verklaring van het Vatikaan over ontwapening.

KVP-fractieleider Andriessen sprak van een indringende verklaring die voor zijn ethische beslissingen als katholiek politicus van grote betekenis is. „Vanuit onze politieke opstelling moeten we al het mogelijke doen om te komen tot ontwapening", aldus Andriessen, die verder wees op het belang dat aan de ontwapening wordt gehecht in het ontwerp- programma van het CDA. Ook zei hij dat de KVP door het aanvaarden van de defensienota haar bijdrage heeft geleverd tot het bezuinigen op de post voor Defensie. Anderzijds merkte hij op, dat het bondgenootschappelijk veiligheidssysteem van de Navo „nu eenmaal en helaas" noodzakelijk is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.