+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

2 minuten leestijd

KRIMPEN AAN DE IJSSEL

Met ingang van 1 Maart 1951 is tot secretaris van de J.V. „Onderzoekt de Schriften" alhier benoemd: C. van Oosterom, Waalsingel 32, Krimpen a.d. IJssel.

RING UTRECHT

Bovengenoemde ring hoopt op Zaterdagmiddag 31 Maart haar ringvergadering te houden, in het kerkgebouw der Geref. Gemeente, Boothstraat 7 te Utrecht, welke vergadering onder leiding staat van Ds J. v. d. Berg. Aanvang 3.30 uur.

De 2 navolgende onderwerpen zullen worden behandeld: $

1. Gew. Gesch. „Elia en de Baaiprofeten" door vr. W. J. Bunt te Opheusden.

2. „Evangelisatie" door dhr H. Hoogendoorn te Gouda.

De vrienden worden verzocht allen zo getrouw mogelijk de ringvergaderingen te bezoeken. Ook belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Het Landelijk Verband van M.V.'s der Geref. Gemeenten

hoopt D.V. Woensdag 28 Maart 1951 te vrrgaderen in het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente, Boothstraat 7 te Utrecht. Aanvang 10.30 uur.

Verscheidene verenigingen zonden reeds bericht die dag te komen en volgens ten dienste staande gegevens wijst alles er op, dat er groter belangstelling voor deze dag is dan tevoren.

Meisjesverenigingen, die nog tot geen besluit kwamen, wekken we op: Blijft niet achter!!

De trouwe bezoeksters weten het reeds; het zijn onvergetelijke, gezellige en leerzame dagen. Ook de meisjes, die niet tot een vereniging behoren zijn op die dag hartelijk welkom. We moedigen U vriendelijk aan tot een bezoek. Zeg het ook anderen.

Hieronder kunt U de agenda vinden.

De secretaresse,

MEVR. M. F. HARDON-KIEVIT.

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter van het L.V. de Weleerwaarde Heer Ds A. Verhagen.

2. Jaarverslag secretaresse en penningmeesteresse.

3. Bestuursverkiezing.

4. Behandeling der ingekomen vragen.

5. Onderwerp met bespreking door Mevr. M. F. Hardon-Kievit over: „Het kleed dat wy dragen".

PAUZE.

6. Onderwerp met bespreking door de Weled. Heer T. Molenaar over: „Het schrift op ds wand".

7. Slotwoord en sluiting door de Weleerw. Heer Ds A. Verhagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.