+ Meer informatie

Staten Z-Holland voor vorming regio

Kleine christelijke fracties terughoudend

3 minuten leestijd

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland moet haast maken met het verschaffen van duidelijkheid rond de positie van het Overlegorgaan Rijnmond (OOR) en de regio Haaglanden. Eventueel moet de provincie daarbij het eigen voortbestaan op het spel durven zetten. Dat hebben de woordvoerders van diverse partijen vandaag benadrukt tijdens de algemene beschouwingen van de provincie. De kleine christelijke partijen stelden zich terughoudender op.

Vooral het CDA was duidelijk was auiüeiijK in zijn stellingname. Woordvoerder H. A. van der Meer benadrukte echter dat niet alleen de provincie onder bepaalde voorwaarden haar taken aan bij voorbeeld het OOR dient over te dragen, maar dat ook de gemeenten hun bevoegdheden voor een groot deel moeten overdragen aan een eventueel nieuw te vormen regiobestuur. „Indien mocht blijken dat de gemeenten niet of nauwelijks bereid zijn om taken aan het regiobestuur over te dragen, dan zijn wij ook van mening dat geen provinciale taken overgedragen dienen te worden. In dat geval is OOR mislukt", aldus Van der Meer.

De CDA'er was echter duidelijk over de toekomst van de provincie wanneer een eventuele regiovorming wèl goed van de grond komt. „Dan lost de provincie Zuid-Holland op in regio's. U rest dan nog slechts de taak om het licht uit te doen", aldus Van der Meer. In tegenstelling tot het CDA ziet de PvdA voor een provinciebestuur ook na de vorming van regiobesturen nog wel toekomst. De provincie kan na de vorming van OOR en Haaglanden volgens de socialisten belangrijk zijn als afstemmer van beleid voor onder andere verkeer en vervoer en milieu en ook afstemmer in gebieden waar geen regiobestuur tot ontwikkeling komt. Wel gaf PvdA'er A. Peters aan voor een fusie tussen de provincies NoordHolland, Zuid-Holland en Utrecht te zijn.

De VVD vroeg nadrukkelijk aandacht voor de democratische legitimatie van eventueel nieuw te vormen regiobesturen. Volgens de liberalen houdt dit een rechtstreeks door burgers gekozen bestuur in. „Als hoeders van Thorbeckes erfgoed zullen we aan dit punt zwaar tillen", aldus VVD'er H. B. van der Goot.

Marginaal

D66 vroeg vandaag, evenals andere partijen, aandacht voor de personele gevolgen van allerlei bestuurlijke vernieuwingen. Als voorbeeld werd de oprichting van Groenservice ZuidHolland genoemd. Mevrouw M. Terwiel: „Die Groenservice kan straks zonder ingrijpende reorganisatie worden aangepast aan veranderingen in de bestuurlijke omgeving. Want slootkanten en wegbermen blijven onderhoud nodig hebben".

SGP en RPF/GPV toonden zich duidelijk terughoudend inzake het overdragen van bevoegdheden van de provincie aan regiobesturen. Ir. M. ook afstemmer in gebieden waar geen Houtman (SGP) wees de provincie op haar verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de bestuurlijke organisatie. „We hebben de indruk dat het college marginaal bij het proces betrokken is en al blij mag zijn als het als gesprekspartner mag meedoen". De SGP vroeg het college dan ook aan te geven op welke manier GS een grotere betrokkenheid bij de bestuurlijke ontwikkelingen denken te kunnen krijgen.

Droom

Evenmin als de SGP is RPF/GPV direct een voorstander van het ontwikkelen van één randstadprovincie. „Samenwerken is natuurlijk prima, maar de landsdelendroom delen wij vooralsnog niet", aldus dr. J. Blokland.

In zijn toespraak wees hij verder op de eenzijdige samenstelling van het college van Gedeputeerde Staten. „Het feit dat van de drie christelijke fracties, die zo'n 40 procent van de statenzetels bezetten, niemand in uw college zit, is uit democratisch oogpunt minder juist", aldus Blokland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.