+ Meer informatie

Milieu-actieplan in Barendrecht

1 minuut leestijd

BARENDRECHT — De gemeenteraad van Barendrecht heeft een subsidie van 5.700 gulden beschikbaar gesteld voor een milieu-actieplan. Dit plan beoogt het milieubewust maken van volwassenen en vooral de jeugd.

Alle fracties waren van mening dat deze zaak van veel belang is, hoewel de heer H. G. Barendregt (SGP) het niet eens was met de motivatie van het college van b en w. „Niet de overheid, maar de burger is verantwoordelijk, dat komt in uw voorstel niet naar voren. De , door u aangevoerde argumenten om •" subsidie beschikbaar te stellen doen amateuristisch aan", aldus de heer Barendregt. Hiermee waren de andere 1 fracties het niet eens. Volgens hen heeft • de overheid wel degelijk een taak in dezen.

Dat betoogde ook wethouder N. den Otter. Hij wees op de opvoedende taak .;, van de overheid. Overigens sprak hij er zijn blijdschap over uit dat alle fracties ,; akkoord gingen met het voorstel. • DEN HAAG — Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek van Waddinxveen is .^ per 16 september benoemd tot burge- r meester van de Friese gemeente Smal- ; lingerland. Hij volgt daar drs. R, Zijl- •• stra op die met ingang van 1 september , naar het bedrijfsleven gaat. Mr. Smal- •) lenbroek is 44 jaar, gereformeerd en lid " van het CDA. Dit heeft het ministerie » van Binnenlandse Zaken vrijdag be- •; kendgemaakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.