+ Meer informatie

President Ford richt zich tot de pohti

KRACHTIGE DEFENSIE mODZAAK

4 minuten leestijd

WASHINGTON — President Gerald Ford van de Verenigde Staten heeft maandag in zijn eerste „regeringsverklaring" sedert hij vrijdag aan de macht kwam het Amerikaanse volk een harde strijd tegen de inflatie in het vooruitzicht gesteld en beloofd dat het land onder zijn regering geen „Watergates" meer zal beleven. In een toespraak tot een gezamenlijke vergadering van senaat en huis van afgevaardigden, zei de eerste niet-gekozen president van Amerika dat de ontspanningspolitiek tegenover de Sowjet-Unie en China zal worden voortgezet en dat Amerika zal blijven streven naar vrede in het Midden-Oosten en verbetering van de betrekkingen met de bondgenoten in de hele wereld.

Fond zei niet voor het congres te zijn verschenen om een inaugurele rede te houden. „Het land heeft behoefte aan actie, niet aan woorden. Dit zal ook geen formeel verslag zijn over de „State of the Union". Zo God het wil, zal ik nog tenminste drie kansen hebben om dat te doen"

De Amerikaanse president legde de nadruk op de samenwerking met het congres. „Het is goed terug te zijn in het huis van het volk", zo zei hij, maar hij voegde hieraan toe zich te realiseren dat hij nu tot de uitvoerende macht behoort. „Dit congres, zo vertrouw ik, zal zowel mijn medewerker als mijn meest constructieve criticus zijn. Ik vraag niet om conformiteit, ik ben het twee partijenstelsel toegewijd en U weet welke mijn partij is. Ik vraag geen huwelijksreis met U. Ik wil een goed huwelijk".

Ford waarschuwde dat het stoppen van de inflatie tijd zou vergen. Hij stelde voor de raad van toezicht op de kosten van levensonderhoud nieuw leven in te blazen om lonen en prijtrole".

De Amerikaanse economie is sterk verweven met de buitenlandse economieën en Ford beloofde „andere inteirnationale economische plannen te bespoedigen.

DEFENSIE

Hij sprak zich uit tegen „ongerechtvaardigde besnoeiingen op de nationale defensie". Een krachtige defensie is de zekerste weg naar vrede en had de Amerikaanse politiek van ontspanning met de Sovjet-TTnie en de Chinese Volksrepubliek mogelijk gemaakt. „Zwakte is een uitnodiging voor oorlog, zoals mijn generatie uit vier bittere ervaringen weet".

Hij waarschuwde voor eventuele avonturen van het buitenland na de machtswisseling in de Verenigde Staten. „Er zijn geen gelegenheden om uit te buiten zo iemand dat mocht wensen. Er zal geen "koerswijziging zijn, geen verslapping van de waakzaamheid, het roer van ons schip (van staat) wordt niet verlaten bij het aflossen van de wacht".

Ford zei het voorstel van de democratische leider uit de senaat Mike Mansfield over te nemen en op korte termijn een binnenlandse topbijeenkomst te beleggen met uit de regering, de vakbondswereld de industrie en de landbouw om de inflatie te bedtrijden. Zelf zal hij de vergadering voorzitten.

RAAD

Hij gaf de kiezers voor de verkieziiugen voor h/uiis en senaat in november de volgende raad: „Steun uw kandidaten. Democraten of republieken, conservatief of liberaal, die consequent stemmen voor harde beslissingen om de kosten van het regeringsapparaat te besnoeien, federale uitgaven te beperken en de inflatie onder controle te brengen".

Ford zei dat zijn regering „van start gaat met het zoeken naar eenheid in verscheidenheid". „Ik heb wat ouderwetse denkbeelden. Ik geloof in de fundamentele fatsoenlijkheid en eerlijkheid van Amerika".

Hij beloofde onder zijn regering „geen illegale bandopnamen, geen afluisteren, geen geheime microfons of inbraken". „Wetten zullen nauwgezet worden nageleefd om illegale inbreuken op het prive-Ieven te voorkomen", zowel bij regering als in het particuliere leven.

BUITENLAND

Op het gebied van de buitenlandse politek deed Ford de volgende beloften: Voortzetting van de samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Atlantische gemeenschap en Jiapan. Verdieping vain de dialoog met de landen in Latijns-Amerika. Voortdiurende steun voor de veiligheid, onafhankelijkheid en de econmische ontwikkeling van bondgenoten in Azië. In Indo-China zullen de Verenigde Staten toezien op de naleving van de wapenstilstand in Vietnam en de overeenkomst in Laos.

Nieiuwie inspamoingen in het door president Niix)Oin begoninen proces van verbetering van de betrekkingen met China en de Sovjet-Unie.

Voortzetting van de diplomatieke Inspanning die geleid heeft tot een scheiding van de troepen tussen Israël en Bgypite en Syrië met als doel een rechtvaardige en duurzame vrede In het Midden-Oosten tot stndstand te brengen.

Ford beëindigde zijn toespraak van 33 minuten, die 32 maal door applaus werd onderbroken, met de woorden: „Binnen de grenzen van mijn kracht en vermogen, zal ik de president zijn van de zwarte, de bruine, de rode en de blanke Amerikanen, van oud en jong, van voorstanders van emancipatie voor de vrouw en van manlijke ohauivdniisten en van aüilen diie daartussen zitten, van hen die aan draaibanken werken of aan bureaus of in mijnen of op het veld en van Christeen, joden, mohammedanen, boeddhisten en atheïsten, als er werkelijk nog atheïsten zijn na alles wat wij hebben dioorgemaakt".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.