+ Meer informatie

VOOR ONZE Militairen

„De Facteur''

6 minuten leestijd

In mijn laatste artikeltje heb ik beloofd nader terug te komen op het door mij van bevriende zijde toegestuurde contact-orgaan uitgaande van „Bevindelijke Gereformeerde Prediking" in de Oost. Dit blad verschijnt iedere 14 dagen. Het nummer wat ik hier voor mij heb liggen is van Zaterdag 17 Sept. 1949. Dat is de eerste keer dat ik dit orgaan onder mijn ogen krijg. Is dat niet heel vreemd? Hoe lang dit orgaan al bestaat? Het nummer wat voor mij ligt is no. 23 van de le jaargang, dus het is in 1948 al uitgegeven. We schrijven nu 1950. Hoe komt dat zo? Redactie! In dit no. schrijft U zelfs over „Krijgsman", dus U weet van mijn bestaan wel af. Het is jammer jongens, dat je mij nooit eens eer een exemplaar hebt doen toekomen. Ik weet wel dat het geen orgaan is uitgaande van de Contactvereniging van de Geref. Gemeenten, maar ik heb toch — hetzij in alle bescheidenheid gezegd — wel enige belangstelling getoond in alles wat onze jongens moeten doorstaan. Ik kan jullie eerlijk zeggen dat ik wat heb geleerd uit jullie krant. Ik heb gezien dat er minstens 16 Contactpunten zijn opgericht. Daar zit veel werk, tijd en zorg aan verbonden. Daar komt geduld aan te pas. Daar is moed en doorzettingsvermogen voor nodig. Daar is weinig menseneer bij te halen maar wel smaad en hoon. Jullie hebt daar bergen werk verzet vóór het zo ver was als het nu is. Een woord van waardering wil ik U allen niet onthouden. Ik heb de inhoud met genoegen gelezen en daarom vind ik het jammer dat mij nooit kennis is gegeven van het bestaan van deze contactvereniging en dat zij een blad uitgaf. Jongens ik houd me voor toezending aanbevolen hoor!

P. G. D. Ik kan me echt indenken wat een teleurstelling dit voor jou is geweest. Anderzijds is er reden tot blijdschap dat de dokter je ontslagen heeft. Tot mijn zeer grote spijt kan ik momenteel nog niet zeggen, hoe en wanneer de ongevaccineerden terügkomen. Ik hoop van zeer spoedig, want dit is een zeer ernstige zaak en ik hoop van harte dat hiervoor spoedig een regeling getroffen mag worden. Gezond te zijn en toch niet naar Holland te mogen komen is een zware beproeving. (Denken we er hierin Holland wel genoeg aan, ja meer, is het ons al eens op het hart gebonden voor deze jongens? ) Dat men voorzichtig is, wie zal dit de Overheid kwalijk kunnen nemen, maar men zit niet stil. Ik geloof jongens dat hiervoor wel een regeling zal komen maar jullie geduld zou wel eens zwaar beproefd kunnen worden. Ik beloof jullie dat ik nog eens 1 informeren hoe de zaken staan. De Heere moge jullie toevlucht zijn of worden in deze zware weg.

25.03.15.167. Hartelijk dank jongen voor je brief. Het is waar wat je schrijft. De vlag is omhoog, dat is vreselijk, maar we zouden de oorzaken moeten opspeuren en beleven. Kijk, daar komt het» nu net op aan. Opspeuren en beleven. Dan geloof ik dat we niet ver van huis behoeven te gaan. Wanneer een ieder van ons de hand in eigen boezem steekt dan geloof ik vriend dat hij er melaats uitkwam. Daarmee wil ik alle daden natuurlijk niet goed praten. Maar we zitten zo vol critiek hè. Een beetje minder zou ons meer sieren denk ik. 27.03.21.132. Ik moet ook jou hartelijk dank zeggen voor je brief met de aangename gelukwensen. Jij hebt het best getroffen zeg. Het is aangenaam zoveel vrienden te ontmoeten. Dat geeft een onderlinge band en kan tot veel steun zijn. Je moet die onderlinge samenkomsten maar niet verzuimen jongen.. Wie weet, de Heere mocht het gelezene nog eens willen zegenen aan je hart. Het zou je een eeuwige winst geven want de wereld kan ons niets bieden. Die is zo geestelijk arm dat die alleen maar probeert zich zelf te vernietigen. Ongekende krachten roept de arme mens op in het vervaardigen van atoombommen en waterstofbommen. De uitkomst van dit alles, vernietiging en verdelging van alles wat de Schepper van hemel en aarde geschapen heeft. Het is dus een opstaan tegen zijn Maker. Wat zullen we nog beleven, en dat door eigen schuld, want we hebben de bommen zelf gemaakt. Onder dit alles is er echter één lichtpunt. De Heere regeert. Was dit niet zo, dan hadden wij elkaar reeds uitgeroeid. We hebben in de afgelopen jaren veel gepraat, maar aan het praten komt een einde. We hebben een toren van Babel gebouwd en in de schaduw daarvan is spraakverwarring. We verstaan elkaar niet meer. Dat loopt uit op daden m'n jongen. En die zullen vreselijk zijn.

Ik kom nu met een moeilijk geval. Ik moet een jongen antwoorden op een vraag zonder vermelding van zijn naam, legernummer of standplaats. Ik wil dit alles zeer gaarne in acht nemen maar kies dan een schuilnaam anders weet ik niet of je het antwoord wel begrijpt. Dus in den vervolge gaarne een schuilnaam.

grijpt. Dus in den vervolge gaarne een schuilnaam. Je vraag kan ik onmogelijk beantwoorden. Ik ken daar de toestanden niet. Ik voor mij geloof niet dat ze je de medische behandeling zullen onthouden. Of ze je toch nog naar dat hospitaal zullen vervoeren weet ik natuurlijk niet. Gelukkig echter dat het vooruit gaat. Ik kan je tot mijn spijt niets adviseren, maar spreek er eens over met je dokter. Graag zou ik het verdere verloop van deze kwestie vernemen. Mag ik dit verwachten? Het beste hoor en beterschap.

27.10.01.104. Mijn verwachting is niet beschaamd. Ik heb weer een brief van je ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank. Ik heb het vermoeden dat je uit Zeeland komt. Hoe ik aan dat vermoeden kom? Och, ik lees wel eens tussen de regels door en dan ontdek je soms wel eens wat. Ik kan het mis hebben hoor, maar je moet mij toch eens schrijven of mijn vermoeden juist is. Ja jongen, dat is waar een mens heeft niet veel nodig om zich te verheffen. Dan kun je nog wel hoogmoedig worden op een paar nieuwe klompen. Dan kan onze mond wel nederig zijn maar het hart zwelt van hoogmoed. De Heere moge er ons allen voor bewaren. Ik heb met veel genoegen je brief weer gelezen en ik hoop er nog vele van je te mogen ontvangen. Wanneer ik nu weer eens een brief van je ontvang, dan hoop ik je persoonlijk eens te schrijven.

Ik ga deze keer weer eindigen. Ik wens alle jongens het beste en Gode bevolen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.