+ Meer informatie

Voor onze militairen

4 minuten leestijd

Een NAVO parade

Op de grote Halleplatz aan de oever van de Rijn te Mainz stonden 4 april j.1. ruim 4000 soldaten van negen NAVOlanden (België, Canada, de Ver. Staten, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Portugal, Engeland en Duitsland) aangetreden voor een grote parade, die door de opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in Europa, generaal Norstad werd afgenomen. Duizenden mensen waren op de been om de „kracht" van de Navo te zien.

Na de inspectie door generaal Norstad, betrad de Franse generaal Valuy het spreekgestoelte.

„Onze militaire samenwerking in de NAVO is zonder voorbeeld in de geschiedenis. Zij is het duidelijk kenmerk van de vastbeslotenheid van de Westerse naties zich tegen elke agressie te weer te stellen. Maar boven de materiële middelen uit ligt onze kracht in onze morele sterkte, die het militaire apparaat, dat tot dusverre elke tegenstander respect heeft ingeboezemd, zijn bijzondere betekenis geeft.

De fundamentele taak van de NAVO is vervuld. De pogingen van onze tegenstanders, om een splitsing te brengen in onze organisatie, is het bewijs van onze betekenis. Maar wij zullen onze krachtsinspanning op peil moeten houden. Elke verslapping brengt risico met zich.

Aan u soldaten van de 9 landen is de verdediging van midden-Europa toevertrouwd. Ik weet dat ik op u kan vertrouwen, gelijk gij mij kunt vertrouwen."

De West Duitse minister Von Merkatz voerde daarna het woord. Wij laten slechts het slot van zijn rede volgen, daar wij anders in conflict komen met de redaktie.

„Onze gemeenschappelijke militaire krachtsinspanning zal in verbinding met de nauwste politieke samenwerking ook voor de toekomst ditzelfde resultaat tot stand moeten brengen en de weg naar een politieke oplossing van het conflict tussen Oost en West, dat in deze maanden een nieuw hoogtepunt heeft bereikt, openhouden. Het gaat in dit conflict om de hoogste waarde van menselijke vrijheid en gerechtigheid. De crisis om Berlijn heeft dat ons allen opnieuw duidelijk gemaakt. Maar zonder de NAVO zou de vrijheid van miljoen West-2}/2 Berlijners en de hoop van 17 miljoen Oost-Duitsers allang vernietigd zijn geworden."

Na deze toespraken volgde een défilé te land, te water en in de lucht. Nauwelijks waren de laatste soldaten de tribune gepasseerd of de Rijn begon te leven. Mafine-eenheden uit Frankrijk, België en Duitsland trokken voorbij. Dan kwam de luchtmacht aanstormen vanuit het zuidoosten. Voorop zeven straal-

jagers, die elk een land vertegenwoordigen. Daarna kwamen de formaties straaljagers (zeven maal zestien) aangevlogen).

Het was een indrukwekkend schouwspel, zowel te land, te water, als in de lucht. De NAVO demonstreerde haar kracht.

kracht. Wat heeft deze NAVO-parade ons te zeggen?

„Onze kracht" noemde de Franse generaal Valuy de Noord Atlantische Verdrags Organisatie. Zo zien jullie jongens dat men bouwt op mensen. Met zijn allen kunnen we dat wel. Maar.... aan de Schepper van hemel en aarde, Die de teugels van het wereldbewind in Zijn handen heeft, denkt niemand. Prins Willem van Oranje had God nodig. Hij maakte met de Heere der Heeren een vast verbond. En wat is de uitkomst geweest? Een overmachtige vijand, gedrild en gedisciplineerd moest het onderspit delven tegen het moedige Geuzen volk. De kracht van het Hollandse volk lag niet in een machtig militair apparaat, maar in God, Die grote dingen heeft gedaan.

En wat bad eenmaal de godvruchtige koning van Zweden, Gustaaf Adolf, toen hij bij Leipzig tegenover een machtig leger van de Duitse keizer stond? Temidden der slagorden richtte hij het oog naar boven. „Almachtige God, van Wien overwinning en nederlaag komt, werp een blik van genade op ons, Uwe dienstknechten, zoals wij uit verre landen gekomen zijn om voor waarheid en vrijheid voor Uw heilig Evangelie te strijden. Geef ons de overwinning om Uws heiligen Naams wille. Amen."

Staat de NAVO ook zo tegenover het communistische monster? Neen!! Wij kunnen nog verder teruggaan. Als wij Gods Woord openslaan, dan zien wij telkens weer, dat God Israël bevrijd heeft van zijn vijanden. Gideon, Jonathan, David, noem ze maar op. Zij hebben allen met God gestreden.

Nederland, verwacht niet teveel van de NAVO. God is jaloers op Zijn eer. Filips Marnix van St. Aldegonde zong in zijn „Wilhelmus van Nassouwe"

Mijn Schild ende betrouwen Zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zoo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven Uw dienaar t' aller stond, De tirannie verdrijven, Die mij mijn hart doorwondt. „Oud Militair "

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.