+ Meer informatie

HOOP OP GOD

3 minuten leestijd

De naam van dr. J. Hoek is bekend: van gemeentepredikant via het jeugdwerk (HGJB) is hij nu als docent dogmatiek verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Deze opleiding heeft weer contacten met de TU in Apeldoorn en er is kerkelijke samenwerking in het verband van het Centrum voor Israëlstudies. We nemen dus met des te meer belangstelling kennis van dit boek over de toekomstverwachting in de bijbel.

De hedendaagse westerse cultuur verkeert in een diepe crisis. De massieve fundamenten uit het verleden voor wetenschap, cultuur en maatschappij, lijken verbrokkeld of verdampt te zijn. Welke boodschap van hoop hebben christenen in deze situatie? Hoe is de bijbel een leerboek van de hoop? Wat betekent de verbondenheid van de christelijke gemeente met het volk Israël in het licht van de verwachting van het Koninkrijk van God? Hoe spreken we verant-woord over hemel en hel? Hoe kijken we aan tegen de tijd die nog rest tot aan de wederkomst — staat ons alleen verdrukking en ellende te wachten, of zijn er ook andere, meer positieve elementen?

Hoek beseft dat niet alleen de huidige cultuurcrisis de achtergrond vormt voor de vragen waarop hij antwoord zoekt. Nationaal en internationaal is er onder christenen van allerlei achtergrond veel belangstelling voor populair geschreven boeken waarin de bijbel naast het wereldnieuws wordt gelegd en eindtijdprofetieën zeer concreet worden verbonden met de politieke actualiteit. Denk bijvoorbeeld aan de boeken van Hal Lindsey, Tim Lahaye en Jerry ?. Jenkins. De kracht van het boek van dr. Hoek ligt m.i. voornamelijk in twee aspecten: 1. het overzichtskarakter, 2. verwerking van actuele vragen en opvattingen. In beknopte overzichten wordt een groot deel van het uitgebreide terrein van de bijbelse toekomstverwachting in beeld gebracht. Naar meer uitgebreide detailstudies over bepaalde tekstgedeelten of opvattingen wordt de lezer in de voetnoten doorverwezen. Doordat dr. Hoek zich ook in recent verschenen literatuur heeft ingelezen, geeft zijn boek de actuele stand van de theologische discussie weer over o.a. zin en onzin over de ‘opname’ van de gemeente aan het begin van het duizendjarig vrederijk, chiliasme in allerlei vormen en de verhouding kerk en Israël.

Vragen blijven er ook. Bijvoorbeeld over de blijvende verbondstrouw van God aan Israël en het getuigenis van de Schrift dat het heil uit Christus is (Hand. 4:12). Als er — zoals Hoek meent — reden is voor de verwachting dat er nog bijzondere heilsbeloften voor Israël op vervulling wachten, hoe hangt dat ‘tegoed’ dan samen met het volbrachte werk van Christus? Op dat punt had ik graag meer duidelijkheid gekregen. Misschien dat op deze en andere vragen alsnog een antwoord komt op het symposium dat rondom dit boek georganiseerd wordt en de verdere discussie die het ongetwijfeld nog op gang zal brengen.

Dr. J. Hoek, HOOP OP GOD. Eschatologische verwachting, Boekencentrum Zoetermeer 2004, 344 blz. € 24,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.