+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Dr. J. van Genderen, De reformatorische belijdenis in discussie.

Buijten en Schipperheijn Amsterdam. 1971. 55 blz. Prijs ƒ 3,50.

Met vreugde maak ik melding van de verschijning van dit boekje.

Het handelt in 4 hoofdstukken over de belijdenis. Het spitst zich toe op de belijdenis van de Reformatie, maar geeft ook informatie over de oecumenische symbolen. Aan het verschil en de overeenkomst tussen deze is hoofdstuk 2 gewijd. Hoofdstuk 1 geeft een verkenning in de problemen. Hoofdstuk 3 vormt eigenlijk het hart van deze historische studie. Daarin blijkt dat de Reformatie aan de belijdenisgeschriften verbindende kracht toekende. Dat ze dus pas sinds 1580 bindend gezag zouden hebben, is historisch niet vol te houden. Dr. van, Genderen levert het overtuigend bewijs, dat Dr. Augustijn er met zijn, ideeën helemaal naast is.

In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de verhouding tussen Schrift en belijdenis. Zowel tegen confessionalisme als tegen confessioneel relativisme wordt gewaarschuwd. Hier wordt de gedachte uit een vorig hoofdstuk geconcretiseerd, dat de Reformatie de belijdenis eerde vanwege haar schriftuurlijk gehalte. Zo bezien kan de belijdenis de plaats van de Schrift niet innemen. Ze kan echter evenmin een bagatelle zijn.

Dankbaar zijn we voor deze rustige en kundige weerlegging van de stellingen van Augustijn. De positieve toon van het geschrift doet weldadig aan.

Laat men eens anderhalf uur van een kerkeraadsvergadering besteden aan een bespreking van dit boekje. Op huisbezoeken en in contact met de jeugd komen vragen rondom de belijdenis aan de orde. Hier wordt men voorgelicht en krijgt men materiaal in handen. Ambtsdragers kunnen ook anderen op dit boekje opmerkzaam maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.