+ Meer informatie

EERHERSTEL VOOR DE DEUGD

3 minuten leestijd

Op de vraag of christenen zich in de praktijk van het dagelijks leven onderscheiden van niet-christenen blijken de antwoorden bepaald niet geruststellend. De uitkomst van een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de EO, laat dat nog eens scherp zien: christenen vallen in de samenleving blijkbaar niet op door hun goede gedrag. Op terreinen als consumptie, milieu en relaties vertonen ze dezelfde gedragspatronen als ‘de wereld’. Hoe zorgwekkend is dat?

De bekende Engelse theoloog Tom Wright schreef een indrukwekkend boek: ‘Goed leven’ dat hij als ondertitel meegaf ‘over christelijke karaktervorming’. Wat Wright in dit boek vooral niet doet, is met veel theologisch machtsvertoon de lezer tot een betere moraal te bekeren. Hij keert zich zelfs vrij scherp tegen allerlei vormen van moralisme. Het gaat hem om Bijbelse antwoorden op de vraag naar een werkelijk christelijk leven. Voor wie de Schrift als levenskompas heeft, is het niet minder dan een feest om te ervaren hoe in dit boek met de Bijbel wordt omgegaan: als bron, als norm en als fundament. Een verademing is het daarbij al lezend te merken dat de vragen naar het ‘goede leven’ nergens krampachtig worden behandeld.

In een achttal hoofdstukken voert Wright zijn pleidooi op voor karaktervorming en deugdbeoefening. In tegenstelling tot woordvoerders uit andere vakgebieden toont hij m.n. vanuit de Evangeliën en de brieven van Paulus aan dat karakterverandering wel degelijk mogelijk is. En, zegt hij, ‘alles wat ik in dit boek zeg… over de vorming van onze gedragspatronen, vindt enkel en alleen plaats binnen het kader van de genade die in Jezus en zijn dood en opstanding belichaamd werd.’ In hoofdstukken met titels als ‘Priesters en heersers’, ‘Klaar voor de komst van het koninkrijk’ en ‘Drie deugden, negenvoudige vrucht, één lichaam’ roept hij ons op het onderwijs van heel de Schrift over het doel en de waarde van ons leven-in-de-wereld grondig te onderzoeken en tot ons te nemen. Dat doel is gegeven in Gods wil dat Zijn volk geroepen is tot ‘een koninklijk priesterschap’. Van Genesis via Leviticus, en van de Bergrede, de brieven van Petrus en Paulus tot en met het boek Openbaring neemt hij ons mee om dat te laten zien. Dat koninklijk priesterschap is de uiteindelijke bestemming van Gods volk in de nieuwe wereld die Hij doet komen. En in het hier en nu worden christenen geroepen daarop te anticiperen. Hoe? ‘Door middel van de door de Geest geleide, gewoontevormende, waarlijk menselijke praktisering van geloof, hoop en liefde, die de gelovigen ondersteunt bij hun roeping om God te aanbidden en zijn heerlijkheid in de wereld te weerspiegelen.’ Dat kan alleen door de weg die Jezus Christus voor ons heeft willen gaan.

Die drie grote ‘deugden’ van geloof, hoop en liefde moeten geoefend worden zodat ze de vruchten gaan dragen die de brief aan de Galaten noemt.

In het slothoofdstuk ‘De cirkel van deugden’ laat hij zien dat het ‘koninklijk priesterschap’ (het heersen en dienen) dient te leiden tot vormgeving van de twee belangrijkste taken van de kerk: de eredienst en de opdracht!

Dit boek is zonder meer een verrijkende en verfrissende Bijbelstudie die werkelijk verder helpt in de bezinning op onze plaats in het leven in kerk en wereld. Eén kritische opmerking: de uitgever/redacteur had kritischer naar de tekst moeten kijken, er zijn slordigheden ingeslopen.

n.a.v. Tom Wright, Goed leven, over christelijke karaktervorming. Uitg. Van Wijnen, Franeker 2012, 336 blz., € 24,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.