+ Meer informatie

Akkoord over aanleg vijfde baan Schiphol

Rond vliegveld 5000 huizen minder

3 minuten leestijd

HOOFDDORP (ANP) Schiphol krijgt een vijfde start- en landingsbaan ten noordwesten van het vliegveld. De baan zal evenwijdig lopen aan de Zwanenburgbaan. Overheden en de luchthaven zijn het daarover eens geworden in het bestuurlijk overleg over de uitbreiding van de luchthaven. Dat heeft de Haarlemmermeerse wethouder van milieu, J. Kroon, gisteren bekendgemaakt.

Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, de rijksoverheid en de luchthaven overleggen sinds 1991 in een zogenoemde stuurgroep. Deze begeleidt de uitwerking van het eind 1990 vastgestelde plan van aanpak voor de uitbreiding van de luchthaven. In dat plan staat dat de capaciteit van de luchthaven in 2015 maximaal tot 50 miljoen passagiers per jaar moet kunnen groeien, maar dat het milieu moet verbeteren. Dat betekent vooral dat het aantal woningen rond het vliegveld, dat blootstaat aan ernstige geluidhinder, moet verminderen van 15.000 nu naar maximaal 10.000 in 2015. Volgens de huidige berekeningen zou het aantal ernstig gehinderde huizen bij aanleg van de vijfde baan eerst dalen naar ongeveer 7000. Door de groei van het luchtverkeer zal dat in 2010 weer boven de 10.000 ko

Stillere motor

Over de vraag hoe dat moet worden voorkomen, verschillen de partijen binnen de stuurgroep van mening. Bij de berekening van de toekomstige geluidhinder is ervan uitgegaan dat de vliegtuigen die Schiphol aandoen na het jaar 2002 gemiddeld niet stiller zullen worden en dat daarna geen stillere motoren beschikbaar komen.

Door de aanleg van een zesde baan ten zuidoosten van de luchthaven, zou bij de verwachte groei van het luchtverkeer, het moment vraarop het aantal woningen met ernstige geluidhinder weer boven de 10.000 tot 2012 worden uitgesteld. Haarlemmermeer is tegen de zesde baan, die overigens dan de beruchte Aalsmeerbaan zou moeten vervangen.

De zesde baan zou delen van de gemeenten heel moeilijk bereikbaar maken vanuit het centraal gelegen Hoofddorp. Dat geldt overigens ook voor de vijfde parallelle baan. Daarom stelt de gemeente Haarlemmermeer voor de aanleg van deze baan de voorwaarde dat er nieuwe ontsluitingswegen in de gemeente komen.

Garantie

Als garantie tegen steeds toenemende geluidhinder wil de gemeente dat de norm van maximaal 10.000 woningen in de luchtvaartwet wordt vastgelegd. Dat zou betekenen dat het groeiplan van de luchthaven als in 2010 de ‚Äěwettelijke" norm van 10.000 woningen wordt overschreden, op losse schroeven komt te staan. Er is dan een wetswijziging nodig voor verdere groei van de luchthaven.

Over de manier waarop de geluidhinder na 2010 binnen de 10.000 woningen moet worden gehouden, zijn de partijen in de stuuigroep het niet eens. Ook de provincie Noord-Holland houdt vast aan de norm dat niet meer dan 10.000 woningen aan ernstige geluidhinder mogen blootstaan. De provincie vindt dat daarvoor de groeiplannen van de luchthaven desnoods moeten worden beperkt.

De stuurgroep geeft vooralsnog geen commentaar omdat het kabinet zich nog moet uitspreken over het voorstel voor uitbreiding van Schiphol.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.