+ Meer informatie

Wetgevende arbeid eist zorgvuldigheid

Scholten over jaarverslag Raad van State

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Overhaaste wetgeving moet worden tegengegaan. Het gevaar ontstaat anders dat een zorgvuldige voorbereiding en overweging, essentieel voor elke wetgevende arbeid, minder aandacht krijgen dan noodzakelijk is. Deze waarschuwing richt mr. W. Scholten, vice-president van de Raad van State, aan het adres van de regering.

(von onze poriementsredactie)

Scholten constateert in het vandaag verschenen jaarverslag van de Raad over 1980 dat er een toenemende druk was om op korte tot zeer korte termijn advies uit te brengen. Dit betrof vooral de sociaal-financieel-economische sfeer. „Een waarschuwend woord op dit punt lijkt verantwoord", aldus de vice-president In 1980 werden 842 wetsontwerpen voor advies naar de Baad van State verzonden, tegen 786 in het jaar daarvoor. In deze stijging weerspiegelt zich volgens Scholten het naderende einde van de huidige kabinetsperiode.

Hij doet een beroep op de regering een zorgvuldige planning in de tijd te maken van alle wetgevende activiteiten.

Steeds drukker

De afdeling rechtspraak krijgt het ook steeds drukker. Gedurende het verslagjaar werden 11.972 zaken aanhangig gemaakt. In 1979 bedroeg dat aantal 9.163. Omdat slechts 11.388 zaken werden afgehandeld liep de achterstand, zij het in afnemend tempo, verder op. „Een zorgelijk verschijnsel", zo concludeert mr. Scholten. Hij spreekt de verwachting uit dat de leegstandswet en de wijziging van het vreemdelingenrecht een verdere werkvermeerdering met zich mee zullen brengen. Een staatscommissie onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de taken van de Raad van State te verlichten. Ook zal gepoogd worden de productiviteit op te voeren, zodat met dezelfde middelen meer zaken kunnen worden afgedaan. De afdeling rechtspraak zal in ieder geval geen zittingen houden buiten De Haag. Van verschillende zijden was hierop aangedrongen, maar de reistijden van de leden en de assisterende juristen zou de totale capaciteit zeer nadelig beïnvloeden.

Stabiel

Het aantal zaken dat behandeld moet worden door de afdeling geschillen van bestuur toont een vrij ïtabiel verloop. Vorig jaar werden 5.013 kwesties voorgelegd.

Scholten wijst er in het jaarverslag verder op dat het herhaaldelijk voorkomt dat mensen, die in beroep zijn gegaan bij de raad van state, niet ter zitting verschijnen. Dit brengt onnodig tijdverlies met zich mee voor de Baad en voor het ovCTheidsorgaan waartegen het beroep is ingesteld. „Partijen en hun raadslieden zouden een vlottere gang van zaken kunnen bevorderen wanneer zij tijdig van hun voornemen al dan niet te verschijnen zouden kennis geven", aldus Scholten.

Personeelsbestand

De toenemende werklast komt ook tot uitdrukking in het personeelsbestand. Eind vorig jaar waren er bij de Raad van^State, naast de vice-president en de leden, 498 medewerkers en medewerksters in dienst. In 1980 was er een netto groei van 56.

Uitgebreid wordt in het jaarverslag gememoreerd aan de belangrijke wijzigingen die zich in de samenstelling van de Raad hebben voltrokken. Het voorzitterschap ging als gevolg van de troonswisseling over van koningin Juliana naar koningin Beatrix. Prins Bemhard trad vrijwillig terug uit de Raad en per 1 oktober kwam er een nieuwe vice-president, mr. W. Scholten, voor die tijd minister van Defensie, werd toen de opvolger van dr. M. Ruppert.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.