+ Meer informatie

Wat moeten we hiervan zeggen?

3 minuten leestijd

Enkele dagen vóór het Kerstfeest trof ik tussen mijn post een envelopje aan, waarin men een verlovings-of geboortekaartje pleegt te verzenden. Je weet wel, dat bekende formaat. Aangezien ik niets wist van een aanstaande verloving of een verwachte gezinsuitbreiding in de kring van familie of vrienden, was mijn vraag: „Van wie is dat kaartje? , , „Lees het zelf maar", zegt mijn vrouw. Wel bevreemd door dit antwoord, heb ik dat natuurlijk prompt gedaan, al is er dan ook tussen de morgen-en middagwerktijden in weinig gelegenheid om post in te zien.

De voorzijde van het kaartje — Oud-Hollands papier, keurig uitgevoerd! — vermeldt: „Geboren". Zo! Dus geen verloving. De binnenkant: „Heden wordt U grote blijdschap verkondigd, want voor U werd geboren in Bethlehems stal JE-ZUS de Redder, Bevrijder en Genezer dezer wereld. Ontvang Hem als Uw Redder, Uw Bevrijder, Uw Genezer en U hebt heerlijker Kerstdagen dan ooit tevoren. Hem zij cle lof en aanbidding tot in der eeuwigheid. Halleluja!"

Bij navraag blijkt, dat soortgelijke kaartjes vrijwel huis-aan-huis per postbestelling zijn ontvangen. De adressen kloppen precies. Lidmaten van de Hervormde gemeente, van de Gereformeerde

Kerk, van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Rooms Katholieken, mensen „die er niet meer aan doen" (of die „er" nooit iets aan gedaan hebben!) zijn met deze Kerstboodschap begiftigd. Sommige kaartjes vertonen aan de voorkant een „engeltje" met een bazuin of trompet, andere het befaamde ooievaartje.

Wie heeft dit verzorgd? Wie kent al deze namen en adressen? Wie betaalt dit? Wat heeft men hiermee voor? Zijn hier spotters aan het werk? Is dit evangeliseren? Moeten we dit enkel als propaganda aanmerken? Is dit „Amerikaans"? Wat moeten we hiermee? Wat werkt dit uit? Is er iets goeds van te verwachten? Zou dit als middel gebruikt kunnen worden om een mens de ware betekenis van het Kerstfeest (het Christus-feest), voor ogen te stellen?

Vragen, vragen en nog eens vragen. Wat moeten we hier tegen of hieraan doen? Ingezonden stukken schrijven? Proberen er achter te komen, wie dit heeft gedaan? Proberen op formele of andere gronden hier tegenop te komen? Neen! Dit is geen fabeltje! Ik kan het kaartje laten zien en ik ben van plan, het voorlopig te bewaren.

Het is mij niet bekend, of alleen mijn woonplaats de „eer" heeft genoten deze aankondiging in deze vorm te ontvangen. Wie wil mij uit onze lezerskring, via „Daniël" eens inlichten? Me dunkt, de redactie zal ongetwijfeld een paar kolommen beschikbaar willen stellen voor discussie.

Nog eens: dit is niet verzonnen. Het is pure ernst. Laten wij tegenover deze dingen niet „tegen" zeggen, enkel „omdat we tegen zijn." Laten wij liever op Bijbelse gronden tot een mening komen over dit verschijnsel, dat ik toch wel bij voorbaat hoogst bedenkelijk wil noemen. Het komt me voor, dat het D.V. te zijner tijd mogelijk moet zijn uit de ingekomen reacties enkele conclusies te trekken, die ons tot een Bijbels-verantwoord standpunt kunnen leiden.

Met het oog op de actualiteit van dit onderwerp liefst niet te lang wachten met schrijven. Graag uiterlijk over veertien dagen de brieven bij de hoofdredacteur in de bus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.