+ Meer informatie

Secularisatie blijkt uit discussie over hemelvaart

5 minuten leestijd

Aan alles is het te merken dat de secularisatie doorgaat. Zo heeft minister Voorhoeve het voorstel gelanceerd om Tweede Pinksterdag in te ruilen voor een vaste vrije dag op 5 mei. Op zich kan ik dat best begrijpen. De minister zal nu niet het gevoel gehad hebben met dit voorstel de christenen diep in hun gemoed te treffen. Wellicht weet hij niet eens dat binnen de gereformeerde gezindte de meeste gemeenten ook een dienst houden op deze tweede feestdag. En als hij het weet, dan zal het hem ook niet onbekend zijn dat het in verschillende gemeenten op deze dag niet overvol is, omdat niet weinigen een tweede dag zien als een menselijke inzetting en daarom de dag gewoon gebruiken als een vrije dag. En als het zo ligt, dan is het inruilen van deze vrije dag voor een andere niet zo zwaar belast. Ik wil met dit artikel dus niet zozeer minister Voorhoeve onder vuur nemen. Wat ik veel schokkender vond, was de reactie van verschillende predikanten in Kerknieuws, het officiële orgaan van de drie Samen-op-Wegkerken. Predikanten stelden dat zij dan liever de hemelvaartsdag in zouden ruilen, omdat je dat heilsfeit aan bijna niemand uit kunt leggen!!!

'Functioneel'
Daar zit de secularisatie! Predikanten weten niet meer wat zij met de hemel aan moeten. Bij het overlijden van een geliefde mogen mensen zich met de hemel bezig houden. Dat kan ook rustig, want het voordeel van het moderne religieuze denken is dat iets niet waar (gebeurd) hoeft te zijn, als het maar functioneel is. Maar in het volle leven van deze wereld de hemelvaart verkondigen is moeilijk. Paradoxale werkelijkheid: enerzijds meer aandacht voor het bovenaardse, en dat ook heel concreet bij Jomanda, en anderzijds geen raad meer weten met de werkelijkheid van Gods openbaring. Het is onvoorstelbaar als je erover doordenkt! Minister Voorhoeve denkt aan een tweede feestdag, waarmee er op zichzelf geen heilsfeit van de kalender verdwijnt, en predikanten doen het voorstel met de vrije dag ook de verkondiging van dit onderdeel van het apostolicum van de kerkelijke agenda af te voeren!

Volle leven
Maar... Helaas zit de secularisatie niet alleen in die hoek van het kerkelijke spectrum, waar men in het volle leven geen raad weet met hemel. Het omgekeerde is namelijk ook werkelijkheid: dat wij ten aanzien van de hemel geen raad weten met het volle leven. Als wij ons in de prediking en in ons geestelijk spreken alleen bezighouden met hemel en hel en niet weten óf en hoe de betekenis van de hemelvaart moet doorwerken in het concrete leven, dan is ons dagelijks leven net zozeer geseculariseerd.

Slaven
In de Kolossenzenbrief laat Paulus juist zien dat het gevaar om terug te vallen in het heidendom alleen bezworen kan worden door de dingen te bedenken die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. En dat is voor Paulus een heel concrete zaak. Het betekent heel het leven voor het aangezicht van de verheerlijkte Christus. En van hieruit werkt hij dat dan ook uit. Daar ligt het geheim om de leden te doden die op de aarde zijn. En dan noemt hij concrete zaken. Het heeft bijvoorbeeld directe consequenties voor de wijze waarop een christelijke eigenaar omgaat met zijn slaven, als hij bedenkt dat hij een Eigenaar in de hemel heeft. Zijn omgang zal daardoor eerlijk en rechtvaardig, billijk en liefdevol worden.

Omgang met elkaar
En zit er dan geen brok secularisatie in onze gereformeerde gezindte? Hoe reageren wij op elkaar? Hoe spreken predikanten over gemeenten als het er niet eenvoudig is en hoe spreken gemeenten over predikanten? Hoe reageren wij als ouders als er iets van onze kinderen gezegd wordt? Hoe gaan wij ermee om als mensen ons tekortdoen of onze naam lasteren? Drukken wij de voetsporen van Christus en weten wij dat Christus in het jongste gericht eens alle zaken in het juiste licht zal stellen? Of laten wij goed merken dat wij het niet 'pikken en reageren wij net zo hard als in de wereld?

God-loos?
Voeren wij ons bedrijfin de wetenschap dat onze Meester aan Gods rechterhand is gezeten en (er)kennen wij Hem in al onze wegen? Betrekken wij de HEERE ook bij het kopen van een huis en van een auto? Of... of heeft dat niets met Christus aan Gods rechterhand te maken? Is zo ons leven van alle dag in diepste wezen god-loos? En als wij zo denken, zit voor ons de secularisatie dan alleen nog maar bij de midden-orthodoxie?

Bijzonder geheim
Dat is het nu wat wij nodig hebben: christenen die zoeken en bedenken de dingen die boven zijn en die op deze wijze met twee benen op de grond staan, omdat zij weten dat de aarde van de Heere is. En God zij dank, die zijn er. En dan proeven anderen dat de God en de Koning van deze mensen leven. Zij stralen iets bijzonders uit. Nee, zij weerspiegelen dat bijzondere. Zelf zijn zij gewone mensen, maar zij hebben een bijzonder geheim, namelijk een Verlosser Die kon gaan zitten, omdat Zijn werk helemaal afwas. Een Verlosser Die als het Lam Gods de regering van de wereld zittend af kan, omdat de Vader Hem alle macht gegeven heeft in hemel en op aarde. Zo zijn hemel en aarde in Hem verenigd en dat ook in ons
(be)denken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.