+ Meer informatie

RBiertoerisme ? Dat kennen we hier niet

10 minuten leestijd

den leeggeroofd, de handel in drugs floreerde, het centrum lag vol kapotte glazen en bierflessen en geen enkele portiek was veilig voor waterende dronkelappen.

De situatie is nu anders. De rust is grotendeels weergekeerd, zonder dat het aantal jonge recreanten is teruggelopen. Opmerkelijk is dat ook gezinnen zich na acht uur 's avond weer op straat durven te vertonen. In 1985 sloegen gemeente Westerschouwen en rijkspolitie de handen ineen. Overtredingen en strafbare feiten werden onmiddellijk aangepakt, soms zelfs op een hardhandige wijze. Het succes is aantoonbaar. Een woordvoerster van de WV is in de euforie van het moment zelfs wel erg vergeetachtig. „Biertoerisme?" reageert ze nijdig op het horen van deze uitdrukking. „Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat kennen we hier niet".

Dringen

Het dorp telt op een warme dag al meer toeristen dan welke andere Zeeuwse badplaats dan ook. Op een doordeweekse avond is het dringen; in de weekeinden en op zondag is er geen doorkomen aan. De tientallen drinkgelegenheden in het dorp, met de haast evenzovele terrassen, zijn alle bezet. Halfwas body-builders rolleh voor de uitgang van de danslokalen met hun spierbundels. Eén gulden is het minimum-ontsnappingstarief voor de disco-freaks die genoeg hebben van de herrie en naar buiten willen. Wie niet betaalt kan een schop krijgen. Er zijn maar weinig klanten die de uitgestoken hand van de kleerkast negeren.

Een publiekstrekker bij uitstek is de gokhal. Twee grote zalen staan vol met gillende, toeterende en piepende toestellen. De bovenverdieping is 'geschikt' voor alle leeftijden. In de kelder mag alleen jeugd boven de achttien. Een snelle blik in het gokpaleis leert dat aan die strenge regel in ieder geval niet de hand wordt gehouden. Tientallen automaten moeten de honderden gegadigden ontspannende momenten bezorgen. Begerige blikken, die de goklustigen werpen op de tienduizenden lonkende muntstukken achter het dikke glas, maken duidelijk dat niet zelden sprake is van verslaving. De kassière doet niets anders dat briefjes van tien, vijfentwintig en honderd gulden inwisselen voor hard geld. Veel rustige momenten heeft ze niet. Alle gokapparaten zijn bezet en er staan rijen wachtenden. Handenvol munten verdwijnen in de gulzige gleuven.

De spelautomaten boven hebben minder last van slijtage. Moordzuchtige computers spelen in op de vernietigingsdrang van de bezoeker. Een deel van de agressie kan afgewenteld worden op buitenaardse wezens die de aarde hebben uitgezocht als hun nieuwe vaderland. Naast de enkele vrij onschuldige flipperkasten staan apparaten waar Saddam Hoessein van zou smullen. Een levensgroot videoniet veel politie op straat is, vertonen zij zich zo vaak dat zoiets nauwelijks opvalt. Van der Werf bevestigt dat. Groepscommandant M. Lenselink van de rijkspolitie op Schouwen Duiveland deelt die conlusie eveneens. „De indruk ontstaat dat er veel politie is, doordat ze op het juiste moment aanwezig is. We worden erg overschat".

Lenselink is te voorzichtig om nu al van een succes te spreken. Het risico dat Renesse opnieuw in een slagveld veranderd, blijft altijd aanwezig. „We leven bij de dag. Een terugval zou best kunnen". Er is nu echter duidelijk sprake van een positieve ontwikkeling, „dank zij een pakket maatregelen". In 1985 startte de politie in samenwerking met de gemeente het nieuwe beleid. Een deel van de nieuwe initiatieven werd afgekeken bij toeristengemeente Valkenburg („We gaan niet zelf het wiel uitvinden..."). Vertegenwoordigers uit het Limburgse zijn inmiddels al weer in Renesse op bezoek geweest om daar ideeën op te doen. Ook andere gemeenten profiteren van de ervaring op Schouwen Duiveland. „Er zijn veel plaatsen die onze aanpak hebben overgenomen", aldus Lenselink. heen stapten. Dat was een van onze fouten. We hebben te veel opgetreden tegen incidenten. Nu letten we op het geheel".

De politie kan potentiële woestelingen, dank zij de strenge algemene politieverordening (APV) van de gemeente, in een vroeg stadium aanpakken. Zakmessen zijn in Renesse op de openbare weg verboden, evenals alcohol, drugs en alles (!) wat als bedreigend ervaren wordt. Zelfs iemand die een nieuwe poot aan zijn stoel wil zetten, en daarmee over straat loopt, heeft de politie heel wat uit te leggen. Ook de gemeente ondersteunt met haar maatregelen de politie-aanpak. De parkeerverordening is verbeterd en parkeercontroleurs zorgen voor naleving daarvan. Sommige parkeerplaatsen worden bewaakt. Het openbaar vervoer rijdt frequenter en donkere plaatsen in het dorp hebben straatlantaarns gekregen.

In totaal werden 470 mensen vorig jaar op heterdaad betrapt en dat was meer dan in andere jaren. Het betroffen over het algemeen gevallen van baldadigheid en dronkenschap. Toch is er geen sprake van een heksenjacht, benadrukt Lenselink desgevraagd. „Wat wij oppakken is nog niet 1 procent van het aantal bezoekers. We zien genoeg door de vingers. Er is natuurlijk verschil of iemand tegen een auto aan staat te plassen of dat ergens achter in een steeg doet. Niet iedere dronkaard moet mee naar het bureau. Dat gebeurt alleen als hij loopt te schreeuwen of anderen lastigvalt". Ook de invalswegen naar Renesse worden nauwlettend in de gaten gehouden. Regelmatig controleert de politie het in- en uitgaande verkeer op alcoholgebruik en wapenbezit.

De politie-adjudant vindt dat er in de Schouwense gemeente sprake is van een „brede en unieke" aanpak.

Volgens de politiecommandant zijn het niet zozeer de aantallen, maar de soorten mensen die voor problemen zorgen. „Het zijn bepaalde groepen jeugd tussen de zestien en twintig jaar die hier komen om herrie te schoppen. De combinatie verdovende middelen en alcohol, maar vooral dat laatste, is de basis van de problemen. De jongeren zijn vaak voor het eerst alleen op vakantie en wat overmoedig".

Kotsen

Het risicotijdstip van twee uur 's nachts zorgde in het verleden voor handenvol werk. Op dat moment sluiten de kroegen in Renesse. Drommen dronken jongelui maakten de straten richting campings onveilig en sloegen soms op alles wat bewoog en stilstond. Verkeersborden werden vernield, tuinmeubilair in elkaar getrapt, brievenbussen gesloopt en portieken volgekotst. Sinds enkele jaren grijpt de politie onmiddelijk in. Ieder incident wordt de kop ingedrukt. Overtreders gaan mee naar het bureau en kunnen direct dokken. Volgens Lenselink maakt zo'n 80 procent van de boosdoeners gebruik van de mogelijkheid te betalen. De bedragen variëren van 50 tot 90 gulden. „En dat hakt aardig in het vakantiebudget". Daarmee wordt wel een eventuele rechtzaak en veel administratieve rompslomp voorkomen. Wie niet betaalt krijgt gewoon een proces-verbaal, met als resultaat een hogere boete. De schikking geldt niet voor crimineel gedrag zoals diefstal. % De gokhal grenst aan andere consumptieve gelegenheden.

„Wat vroeger nog mogelijk was, kan nu niet meer", zegt Lenselink be- ^ _ .... ,. , . . „ slist. „In '85 waren er zo veel bezo- • pen jongelui dat we er maar over

teestetijke verlichting in Renesse. Zelfs de plaatselijke kerk staat volop in het licht. „Biertoerisme? Dat kennen we hier niet". „Het personeel staat volledig achter het nieuwe beleid. Door al die controles betekent dat wel een pittige dienst, een grote werkbelasting en veel avondwerk. Bovendien is constant contact met het publiek erg arbeidsintensief. De massaliteit van het toerisme in Renesse en de beleving daarvan zorgt voor een grote sociale en psychische druk bij de agenten".

Vuurwapens

De gedeeltelijk teruggekeerde rust voor de inwoners gaat gepaard met verminderde agressie tegenover de politie. Tot vier jaar geleden werden de wetshandhavers nog al eens onder vuur genomen. Al twee jaar is er niet of nauwelijks een schot meer gevallen. Stenengooiers en messentrekkers hebben het eveneens minder gemunt op de politie. Volgens Lenselink is dat mede te danken aan de grote ervaring die het personeel in dit soort situaties heeft opgebouwd. Vaak krijgt de Schouwense rijkspolitie in drukke perioden hulp uit andere regio's. Als er problemen onstaan, dan zijn deze mensen er veelal bij betrokken.

De agenten die op straat patrouilleren, worden gesteund door de wetenschap dat hun collega's binnen een minuut aanwezig kunnen zijn. „Als er geen ondersteuning is, halen we de patrouilles naar binnen", vertelt de adjudant. „Anders raak je het vertrouwen van het personeel kwijt". Een extra veilig gevoel geven de twee agenten te paard. Zij hebben over het algemeen weinig moeite relschoppers tot bedaren te brengen. „Een flinke regenbui is echter de beste politieagent", vult Van der Werf zijn chef aan.

Exstacy

Een extra belasting voor het Schouwense korps is het drugsgebruik onder jongeren. In sommige disco's en cafés bestaat een levendige handel in met name Exstacy. De geestverruimende pil kost slechts 25 gulden en is een alternatief voor het vaak duurdere bier. Wie zich 'lekker' wil voelen, is in Renesse vaak meer geld kwijt aan een paar pilsjes dan aan de zogenaamde yuppen-drug. Vooral de jeugd is nog al snel te porren voor een experiment op dat gebied. De combinatie met alcohol is echter funest. „Dan gaan ze door het lint", weet Lenselink uit ervaring. „Die gasten gaan soms te keer als beesten en weten daar de volgende dag niets meer van".

In de wandelgangen wordt verteld dat rechercheurs in burger regelmatig de disco's bezoeken om het gedrag van de jongeren in de gaten te houden. Lenselink ontkent dat. „Een aantal jaren geleden gebeurde dat wel regelmatig. Daar zijn we van afgestapt. Sleclïts in enkele gevallen wordt daar nog gebruik van gemaakt, voornamelijk bij gerichte acties tegen verdovende middelen". Een andere woordvoerder op het bureau in Zierikzee vertelt echter dat er wel 'stillen' in Renesse actief zijn. „Daar zijn zelfs collega's niet van op de hoogte. Die rechercheurs komen niet uit de omgeving, om herkenning te voorkomen".

Het verhaal dat de politie van Renesse nogal snel de wapenstok gebruikt en ook op andere krachtige wijzen de handen laat wapperen, wordt door de groepscommandant ontkend. „Gezien de hoeveelheid aanhoudingen en het beperkte aantal klachten is er slechts sprake van enkeleincidenten".

Sluitingstijden

Omdat het huidige beleid succesvol is, zal er volgend jaar weinig gewijzigd worden. Lenselink pleit echter wel voor een aanpassing van de sluitingstijden van de horecabedrijven. Volgens hem moet er geëxperimenteerd worden met een flexibel sluitingsuur. „Als cafés tussen één en drie uur 's nachts dicht gaan, komen niet alle jongeren tegelijk de straat op". Kroegbazen die weigeren met politie en gemeente mee te werken moeten aangepakt worden, vindt hij. „Met de doorsnee horeca-eigenaren zijn goede afspraken te maken. Er zijn echter ook dwarsliggers. Die mensen moeten administratief gesanctioneerd worden: een vroegere sluitingstijd of enkele dagen helemaal dicht. Het gemeentebestuur moet daar de moed voor hebben".

De politieman wil het voorstel in de herfst met de kersverse burgemeester H. Tees bespreken. Die staat daar niet afwijzend tegenover, hoewel hij liever nog geen uitspraak in die richting wil doen. „Ik wil dat positief bekijken. Er zijn wel voordelen. Nu zijn er bij voorbeeld te weinig taxi's om twee uur. In mijn vorige gemeente waren de sluitingstijden vrij en dat ging goed".

Voorzitter Janse van de gemeentelijke WV voelt vooralsnog niet zo veel voor het idee. „Er moet eerst maar eens ervaring worden opgedaan in andere gemeenten", vindt hij. Verder houdt hij zich zo veel mogelijk op de vlakte. Hij constateert, evenals de burgemeester, dat het imago van Renesse in ieder geval verbeterd is. „Er is minder sprake van uitspattingen en verder wordt er nog steeds gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Dat is een groeiend proces". Janse meent zelfs dat de jongeren die naar Renesse komen zich anders opstellen dan vroeger. „Ze zijn veel fatsoenlijker". Als Janse gelijk heeft, kan de politie wel een deel van het personeel in andere Schouwense plaatsen stationeren. Maar daar voelt Lenselink niets voor. „Het huidige aantal agenten in Renesse is verantwoord".

In de regio

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.