+ Meer informatie

Spoorwegstations in beeld te boek

3 minuten leestijd

In de monumentenzorg neemt de industriële arclieologie een steeds groter wordende plaats in. Oude stationsgebouwen staan daarin veel in de belangstelling. Het merendeel van de nu nog bestaande stationsgebouwen dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Toen werden talrijke kleine en grote, fraaie en zeer eenvoudige gebouwen uit de grond gestampt door zowel particuliere als staatsspoorwegmaatschappijen. Van de ongeveer 300 stationsgebouwen staan er nog maar 20 op de Monumentenlijst.

PB

Het ziet er evenwel naar uit dat binnen afzienbare tijd meer stations als beschermde objecten zullen worden aangewezen. Mede door de inzet van particuliere organisaties wordt de slopershamer minder snel ter hand genomen. De stationsgebouwen hebben door de jaren heen een belangrijke plaats ingenomen in de plaatselijke geschiedenis. Met het verdwijnen ervan gaat tevens een stukje dierbaar verleden verloren. Het boek ,,Spoorwegstations in Nederland" geeft een inventarisatie van stations- en haltegebouwen die nu nog bestaan. In totaal zo'n 300 zwart-wit foto's van grote en kleine, in gebruik zijnde en een andere functie gekregen hebbende stations, die moeten „bijdragen aan vergroting van de bewustwprding van wat er nu nog is, zodat beter overwogen kan worden welke sporen we van deze, grotendeels 19e-eeuwse, erfenis al dan niet willen uitwissen".

De reeks begint met het oudste Nederlandse station in het Limburgse Valkenburg (1853) en eindigt met het stationsgebouw Rotterdam Bergweg (1960). Enkele foto's zijn onduidelijk. De aandacht voor de stationsgebouwen is niet altijd evenwichtig. Waarom een kleine foto van een gedeelte van het grootse Amsterdam CS en HetNijkerkse station uit 1863. een grote afbeelding van bijvoorbeeld het Raamsdonkse stationnetje? Het is ook geen volledige inventarisatie: het oude en nog veel gebruikte station Veenendaal-De Klomp staat er niet in. Behalve de vele foto's staat in het boek uitgebreide feitelijke informatie Ojver spoorlijn en spoorwegmaatschappijen uit vroeger tijden, overzichten van 't spoorwegnet, een overzicht van stations- en haltegebouwen van 1840 tot 1960, Uteratuurlijst over stations en stationsarchitectuur, een alfabetische lijst van stations en halten en een inleiding van de samenstellers met daarin onder meer de opmerking dat in het boek een „uitgebreide beschrijving van stijlen en architecten achterwege blijft, omdat dit uitvoerig aan de orde zal komen in het boek „Spoorwegarchitectuur in Nederland 1839tisering. Technische kennis is daarbij niet vereist, sterke interesse in het onderwerp is echter onontbeerlijk. „Sturen in de chiprace"; Uitgave van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) in Scheveningen; 185 blz.; prijs ƒ 20,-. Een bundeling van opinies over de mogelijkheden en gevolgen van de chip voor technici, economen uit binnen- en buitenland en politici. Door deze opzet wel een wat tijdgebonden werk, dat voor geïnteresseerden echter wel een goed overzicht geeft, van de huidige kijk op de (on)mogelijkheden van West-Europa in de chiprace. PB 1939" van H. Romers, dat bij de Walburgpers (in Zutphen - red.) za} verschijnen".

De lezer zal zeker veel plezier hebben bij. het aanschouwen van „de tastbare getuigenissen van de Nederlandse spoorweggeschiedenis". Hopelijk zal het boek niet gauw van historische waarde zijn, maar zullen de afgebeelde stationsgebouwen blijven voortbestaan. Helaas: onder andere het afgebeelde station van Varsseveld is ondanks vele protesten gesloopt. De slopersnamer is dus nog niet tot bedaren gebracht.... N.a.v. „Spoorwegstations in Nederland door L. van Paddenburgh (fotografie) en J. G. C. van de Meene (documentatie); Uitg. Kluwer Technische Boeken BV, Deventer, 1981; 178 blz.; gebonden; prijs 47^50, naslagwerk bij vragen over gezondheid en ziekte. PB

KNAC
De 47e uitgave van het Handboek van "de "Koninklijke" Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) bevat weer vee! wetenswaardigheden over het binnenlands en buitenlands toerisme, informatie over de diensten van de organisatie zelf en over de sportieve autorecreatie. Dit keer is in het boek een technische woordenlijst in diverse talen opgenomen; dat is gedaan met het oog op de verwachte toeneming van het reizen met de auto naar de vakantiebestemmingen. Het „Handboek '81" kost 20 gulden. Daarvoor krijgt men een Hjvig boekwerk, waarin ook erg veel advertenties opgenomen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.