+ Meer informatie

Nieuw kerkorgel voor Grote Kerk van Elburg

3 minuten leestijd

Evenals zovele hoofdkerken in ons land, had ook de Grote- of St. Nicolaaskerk te Elburg omstreeks het begin van de 16e eeuw reeds twee nieuwe orgels, t.w. een groot orgel hetwelk stond tegen de torenmuur op de plaats waar ook het huidige grote orgel staat, alsmede een klein orgel hetwelk boven de deur van de sacristie in het koor was geplaatst.
Een en ander blijkt uit een contract van november 1545, toen door de orgelmaker Jan Grauroak I, reparaties aan het grote en kleine orgel werden verricht. Hoe dit koororgel er uitgezien heeft, wat de dispositie is geweest en wanneer het verdwenen is, is niet meer bekend. Waarschijnlijk is het verdwenen omstreeks 1795 toen van zondag 11 januari tot zondag 18 januari, een week lang Engelse troepen door Elburg trokken en ook hier enkele dagen verbleven.

Uit een lange reeks van gewelddaden door deze troepen bedreven, welke gewelddaden zijn opgesomd in een rapport van 30 mei 1795, blijkt dat: „de kerck alhier is door de Engelsche troepen geheel gespolieerd, het muurwerk uytgebrand, de zarken vernield, de predikstoel en de meeste banken, stoelen, wapenborden en schilden verbrand, de kroonen in stukken geslagen, het orgel geruïneerd, de voornaamste pijpen in stukken geslagen en het werk vernield".
Het koorgedeelte werd daarna met een grote glazen wand van het schip der kerk afgescheiden en geraakte erg in verval. Omstreeks 1945 werd het koorgedeelte weer provisorisch opgeknapt en ingericht als trouwkapel. Vanwege de slechte verlichiting en vochtigheid (alle ramen waren praktisch diohtgemetseld) werd het koor hiervoor steeds minder gebruikt en geraakte vervolgens geheel in ongebruik.

ONONTBEERLIJK
Na het gereedkomen van de eerste fase van de algehele restauratie der Grote Kerk, waarbij het koor en transept zoveel mogelijk weer in de oude staat zijn hersteld, was een koororgel mede ook uit historisch oogpunt en liturgisch gebruik onontbeerlijk. Het huidige koororgel werd op initiatief van de organist der Grote Kerk te Elburg, Maarten Seijbel, gemaakt door de orgelmakers Hendriksen en Reitsma uit Nunspeet, die bij de bouw van dit instrument gebruik hebben gemaakt van een groot gedeelte oud pijpwerk, afkomstiig uit de voormalige Geref. Kerk aan de Voschpoortstraat te Elburg
Dit pijpwerk, dat overigens van nog onbekende herkomst is, is naar schatting 250 jaar oud. Tevens werd gebruik gemaakt van het front van het voormalige orgel uit de Geref. Kerk te Klaaswaal, welke onderdelen in het bezit van de organist Maarten Seijbel waren. De boven- en onderkast alsmede nieuwe windlade, mechaniek etc. werd gemaakt door voormelde orgelmakers. De houtsnijwerker Jacob Groothuis verzorgde het geheel nieuwe snijwerk terwijl Bertus Pruis uit Elburg het koororgel in de juiste kleuren schilderde.
De dispositie van dit opgel luidt: Prestant 4', Holpijp 8', Fluit 4', Quint 2 2/3', Octaaf 2', Mixtuur 2-3 stenk, Dulciaan 8', alles gehalveerd in bas en discant. Pedaal; aangehangen. Op zaterdagen 17 en 31 aug. a.s. hopen de organisten Simon C. Jansen en Klaas J. Mulder een concert op dit oirgel te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.