+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

STEMMEN UIT WITTENBERG, preken, artikelen, brieven enz. van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten. Uitgave van De Gereformeerde Bibliotheek te Goudriaan Z.H.

De 9e bundel van deze Stemmen is nu verschenen. Deze bevat het laatste gedeelte van de LOCI COMMUNES of De voornaamste theologische bewijsgronden door Philippus Melanchton, en wel XXIII Over de ergenissen (laatste gedeelte) en XXIV Over de christelijke vrijheid. Verder een aanhangsel Over het huwelijk en een aanhangsel Definities. Daarna volgt een inhoudsopgave, die het geheel overzichtelijk maakt.

Het betreft hier een belangrijk werk van de bekende Melanchton, dat op deze wijze gemakkelijk binnen het bereik van velen komt.

Elke drie maanden verschijnt er een bundel. Kosten f 3,— per bundel. Deze bundel telt 120 blz., de omslag meegerekend. B.

Ds. G. A. Zijderveld - ENGELENWACHT EN SATANISCHE KRACHT - Uitgeverij W. J. Pieters - Oostburg.

Dit boekje bevat 2 preken, die bij elkaar behoren. De eerste handelt over Psalm 91 : 11: want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren (niet bewaken) in al uw wegen, de tweede over Efeze 6 : 12: want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers dezer wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

We hebben met belangstelling deze preken gelezen. Er staan woorden van troost in voor Gods kinderen en woorden van waarschuwing voor een ieder. Daarom is een woord van aanbeveling wel op zijn plaats. Toch betekent dit niet, dat we met onverdeelde instemming alles gelezen hebben wat in deze preken voorkomt. We willen daarom nog een opmerking maken.

De schrijver laat in de eerste preek zien de betekenis van de engelen voor Gods kinderen. Hij zegt, dat de Heere de dienst der engelen gebruikt niet alleen om Zijn volk te beschermen, maar ook om hen te troosten. Op blz. 9 lezen we: We spreken soms over het ontvangen van Gods beloften. Op welke wijze gebeurt dat? Even verder zegt Ds. Zijderveld: Weet u, wat het antwoord is? Als God beloften geeft aan het hart van Zijn volk, geschiedt dat meestal door de dienst der engelen. De schrijver erkent, dat dit door Gods Geest gewerkt wordt, maar — zegt hij — dit staat in verband met de dienst der engelen, die de boodschap doorgeven aan het volk des Heeren. Hij wijst dan op Paulus, die door een engel gesterkt werd, en op Daniël, tot wie de aartsengel Michaël kwam. De schrijver verliest hierbij uit het oog, dat we in die gevallen te maken hebben met openbaring van wat niet bekend was, terwijl wij nu in Gods Woord alles bezitten, wat tot zaligheid nodig is. We lezen, dat de discipelen indachtig werden de woorden, die Jezus gesproken had. We lezen ook, dat Jezus de Heilige Geest belooft. Dan zegt Hij: Die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat Ik u gezegd heb.

De uitgever zorgde voor een passend gewaad. Wel zijn hier en daar bij de correctie fouten over het hoofd gezien. Het boekje kost ingenaaid f 4,90, gebonden f 5,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.