+ Meer informatie

Het steent^'e in de vijver

Columns van prof. Strengholt gebundeld in waardevol boekje

3 minuten leestijd

Van januari 1982 tot en met november 1989 schreef prof. dr. L. Strengholt een column onder de naam "Steentje in de vijver" in het blad "Contact", het orgaan van de bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen. Prof. dr. Strengholt, die in 1989 overleed, was als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde werkzaam aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Postuum is een bundel met 33 van zijn columns verschenen. Strengholt was een boeiend, veelzijdig en integer mens, die je tijdens het lezen van zijn stukjes dwingt om na te denken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Automatisch roepen zijn beelden herkenning op. Hij gaat thema's als "roldoorbreking", "emancipatie", "de identiteit van de christelijke school" etc. niet uit de weg, maar stelt ze op een fijngevoelige manier ter discussie.

In elk van zijn stukken komt duidelijk zijn grote kennis van de taal en de oorsprong daarvan naar voren. Prachtig hoe hij in zijn verhaal "roldoorbreking" (pag. 14/15) via een uitleg over het woord "rol" terechtkomt bij het moederschap: „Geen op willekeur berustende rol, door een onderdrukkende maatschappij uitgedacht, maar in veel diepere zin een scheppingsopdracht, een "goddelijk beroep", waar de vrouw in haar lichamelijk en geestelijk zo-zijn op bijzondere wijze geïnstrumenteerd is".

Subtiel

Er is geen sprake van een vluchtig doorlezen, omdat hij zoveel zinnigs schrijft over de dagelijkse dingen, over het persoonlijke en over het kerkelijke leven. Als het bij voorbeeld gaat over de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, noteert hij subtiel ons denken daarbij: „In de wereld van ons bewustzijn, waar niemand anders ons kan controleren, worden we van ogenblik tot ogenblik geroepen gedachten en plannen te aanvaarden of te verwerpen".

Hij roept de lezer op, de vrede niet alleen te zoeken binnen de eigen veilige gezinswereld (pag. 61), maar ook eens wakker te liggen over de wanhoop van een moeder die haar kinderen ziet wegteren van de honger of over de ellende die opgehoopt ligt in de krottenwijken van miljoenensteden, omdat, zegt hij: „door onze zonden ook deze rampspoed over de mensen gekomen is".

Rijke stof

„Neem eens de tijd", schrijft hij (pag. 73) „om naar de sterrenhemel op te zien. Kijk eens met een geconcentreerde aandacht naar al de wonderen van de natuur om u heen. Overvloed van stof, "rijke stof", om God te prijzen. Een christen kan toch niet onverschillig zijn tegenover de Schepper die in Zijn majesteitelijke oorspronkelijkheid een onoverzienbare variëteit in de schepping heeft aangebracht, ons van zintuigen heeft voorzien om alles in ons op te nemen en die ons deze schepping als woning heeft gegeven".

Zijn taalgebruik is niet altijd eenvoudig, maar het is beslist de moeite

Prof. dr. L. Strengholt was „een boeiend, veelzijdig en integer N.a.v. "Steentje in de vijver", door prof. dr. L. Strengholt; uitg. Vijlbrief in samenwerking met de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen te Haarlem; 1991; 80 blz.; prijs 14,50 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.