+ Meer informatie

Afbakening voorzieningen

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Staatssecretaris Mertens van Sociale zaken heeft in een ministeriële beschikking een voorlopige afbakening tot stand gebracht tussen de voorzieningen die verstrekt worden op grond van de Ziekenfondswet en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (A WBZ) enerzijds en die ingevolge de nieuwe Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW) anderzijds, zo heeft het ministerie van Sociale zaken meegedeeld.

Op den duur moet tot een definitieve afbakening worden gekomen. Ook de Ziekenfondsraad heeft uitgesproken dat een aanpassing van de Wettelijke ziektekostenverzekeringen (Ziekenfondswet en AWBZ) nodig is voor voorzieningen waarbij de arbeidssituatie een rol speelt. Het gaat met name om de zogenaamde kunst- en hulpmiddelen. Als die worden aangevraagd, dient bij de beoordeling de arbeidssituatie dan wel de revalidatie van een belanghebbende te worden betrokken.

Op het ogenblik wordt bezien in hoeverre daarvoor in de Ziekenfondswet en de AWBZ een oplossing kan worden gevonden. Tot die tijd zal de AAW - evenals voorheen de WAO - in deze gevallen aanvullend werken. Dat zal vooral het geval zijn als het gaat om het verstrekken van kunst- en hulpmiddelen, die nodig zijn om de arbeidsgeschiktheid te behouden en die tot nu toe niet of niet geheel via de Ziekenfondswet worden verstrekt. Ook betreft het een aantal voorzieningen, die op grond van de WAO werden verstrekt zonder dat de bevordering van de arbeidsgeschiktheid op de voorgrond staat.

Geen sluitstuk

Volgens staatssecretaris Mertens moet worden voorkomen dat de AAW blijvend een soort sluitstuk gaat worden van alle problemen, waarvoor op andere terreinen geen oplossing is gvonden. Daarbij moet Ook rekening worden gehouden met de te treffen wettelijke regeling voor de indirecte financiering via bijstandsuitkeringen.

Vandaar, aldus het ministerie, dat de ministeriële beschikking met de opsomming van de. genees- en heelkundige voorzieningen, die vanuit de AAW verstrekt kunnen worden, (voor zover ze niet via de Ziekenfondswet of de AWBZ worden gegeven) een voorlopige oplossing is.

Genoemd worden de volgende kunst- en hulpmiddelen: • Medische hulpmiddelen ter vervanging, versterking of voor herstel van een onderdeel van het menselijk lichaam (bijvoorbeeld prothesen) • Speciale hulpmiddelen voor het lezen (bijvoorbeeld draagbaar leesapparaat voor blinden) • Speciale hoortoestellen • Tandheelkundige behandeling, strikt noodzakelijk voor het beroep (bijvoorbeeld zangers, musici met blaasinstrument en duikers) • Psycho-analyse en/of psychotherapie, verstrekt door erkende instituten • Zuurstofcilinders voor gebruik buitenshuis • Vergoeding voor EXTRA kosten voor dieet (vergeleken met een normaal dieet) • Vergoeding voor kosten van verblijf in een sluisinternaat en in een herstellingsoord als het gaat om behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. In geval deze voorziening gevraagd wordt tot verbetering van de levensomstandigheden wordt ze slechts verstrekt, wanneer het niet verstrekken zou leiden tot „ernstige bestaansverschraling of psychische decompensatie."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.