+ Meer informatie

Kritiek op plannen General Electric

Partijen bij Raad van State

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Donderdag behandelde de Raad van State het schorsingsverzoek tegen het verlenen van een vergunning voor uitbreiding van het chemisch bedrijf General'Electric Plastics (PEP) te Bergen op Zoom. De verzoeken om schorsing tegen de inmiddels door Gedeputeerde staten van Noord-Brabant verleende vergunning, waren ingediend door zes milieuorganisaties.

De vergunningen inzake de Hinderwet en de Wet op de Luchtverontreiniging zijn nodig voor het realiseren van een nieuwe plasticfabriek op het terrein van de General Electric. De bezwaren van de milieugroepen richten zich vooral tegen het feit dat GS de vergunning op voorhand hebben verleend en zonder een risico-analyse te verlangen van het nieuwe te maken complex. In de nieuwe fabriek zal met hoogst gevaarlijke chemische stoffen worden gewerkt. De milieuorganisaties zeggen dat wanneer de fabriek gereed is en als dan een risico-analyse zal worden gemaakt de resultaten ervan ongunstig zullen uitvallen.

Nihil

De provincie heeft gesteld in haar vergunningsvoorwaarde aan General Electric dat pas wanneer de fabriek in zijn geheel gereed zal zijn een risocoanalyse zal worden gemaakt. De gezamenlijke milieugroepen betogen echter dat wanneer mocht blijken dat de situatie onaanvaardbaar is, de mogelijkheid tot aanpassing of het zelfs weigeren van de definitieve vergunning nihil is. Dit omdat de investering van de nieuwe fabriek op zo'n 500 miljoen komt. „Een eventuele weigering van de vergunning betekent dan een enorme kapitaalsvernietiging, die geen enkele rechtsinstantie op zijn geweten wil hebben. Dus kan de fabriek dan in wezen gewoon doordraaien op een slechte vergunning", aldus mr. Van Meyenveld namens de milieugroepen.

Infusen

De provincie en General Electric menen dat nu nog geen risico-analyse te maken valt, omdat de nieuwbouw gefaseerd zal worden uitgevoerd. Hetgeen volgens hem betekent dat op ieder moment nieuwe geavanceerde technieken kunnen worden toegepast. Terwijl bij een vastgelegde vergunning geen enkele technische verandering meer kan worden uitgevoerd omdat dan een nieuwe vergunningsprocedure vereist is. De wet eist namelijk bij een technische verandering ten opzichte van een vastgelegde vergunning een geheel nieuwe vergunningsprocedure met inspraak etc. Noord-Brabarit en General Electric menen dat dit alles onverantwoord is en te veel tijd en geld zal kosten. „Wanneer de vergunning nu geschorst wordt", zo betoogde mr. Uittenmark namens General Electric, „dan kunnen wij als bedrijf geen investering doen en dat betekent dat wij terwille van onze concurrentiepositie zullen moeten uitwijken naar het buitenland". Volgens General Electric biedt de fabriek werk aan 400 mensen. Momenteel loopt nog een Kroonprocedure tegen de inhoud van de vergunningen. Deze is eveneens aangespannen door de zes betrokken milieuorganisaties.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.